آشنایی با موضوع

میان‌رشته‌ای یا اندررشته‌ای Interdisciplinary اشاره به حوزه‌های نوین در دانش دارد که بیش از یک زمینه محض دانشی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. روش برخورد میان‌رشته‌ای فرصت عبور از مرزهای سنتی رشته‌های گوناگون دانش را در راه رسیدن به نتیجه مطلوب در یک رشته فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، یک حوزه میان‌رشته‌ای، عبارتست از «تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی برای شناخت و حل یک مسئله پیچیده یا معضل اجتماعی چندوجهی». منسیل و گاردنر، مطالعات میان رشته ای را شیوه ‌ای می ‌دانند که دانش و حالات تفکر را از نظام های گوناگون به گونه ای یکپارچه می کند که با اشکال روشمند ارتباطی و انتخاب های پویا شامل سه ویژگی سازگار توازن و اثر بخشی باشد. یکی دیگر از این تعاریف که بسیار مشابه تعاریف بالا است، مربوط به «مرکز تحقیقات و نوآوری‌های آموزشی آمریکا» است: بنا بر این تعریف، میان رشتگی صفتی است که برای توصیف تعامل میان دو یا چند رشته مختلف به کار می رود. این تعامل می تواند از تبادل ساده نظرها تا همگرایی متقابل مفاهیم روش شناسی رویه ‌ها معرفت شناسی اصطلاح شناسی داده ها و سازمان دهی تحقیق و آموزش در عرصه‌ای گسترده را در بر گیرد. گونه ها: با رشد و گسترده فعالیت های میان رشته ای رویکردهای مختلفی مطرح شد مهمترین آن ها عبارتند از: 1- میان رشتگی 2- چند رشتگی 3- فرا رشتگی 4- پسا رشتگی. این گونه ها را می توان به صورت طیف چند رشته ای، میان رشته ای و فرا رشته ای نامید. موانع: فعالیت های میان رشته ای در عمل با چالش های خاص مواجه هستند. از این رو میان رشتگی مستلزم موارد زیر است: دانش فنی، آگاهی، رعایت دقیق ظرافت های معرفتی. مهمترین موانع و چالش های فعالیت های میان رشته ای شامل موارد زیر است: سازمانی، حرفه ای، فرهنگی و اجتماعی

در این صفحه تعداد243 مقاله تخصصی دربارهمیان رشته‌ای، اندر رشته‌ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شدهمیان رشته‌ای، اندر رشته‌ای
مقالات ISIمیان رشته‌ای، اندر رشته‌ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میان رشته‌ای، اندر رشته‌ای; Forest policy; Forest governance; Multidisciplinary; Interdisciplinary; Policy process; Socio-political dimensions; Actors and interests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میان رشته‌ای، اندر رشته‌ای; academic medical centers; interdisciplinary; morbidity and mortality; obstetric emergency; obstetric hemorrhage; postpartum hemorrhage; program evaluation; quantification of blood loss; skills station;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میان رشته‌ای، اندر رشته‌ای; Transdisciplinary; Interdisciplinary; User centred design; Upcycling materials; Low cost housing; Circular economy; Co - creation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میان رشته‌ای، اندر رشته‌ای; Collaboration; Doctoral education; Interdisciplinary; Multi-disciplinary; Programme evaluation; Water research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میان رشته‌ای، اندر رشته‌ای; Acute-care; Clinical; Collaboration; Hospital; Interdisciplinary; Interprofessional; Medication error; Nurse pharmacist; Medication reconciliation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میان رشته‌ای، اندر رشته‌ای; Multi-functional forestry; Sustainable forest management; Ecosystem services; Forests; Woodland; Ecosystem approach; Politics; Policy discourses; Interdisciplinary;