آشنایی با موضوع

روش اندازه گیری یا برداشت مکانی داده ها، پدیده های طبیعی را در محیط GIS شکل می دهند. زمانی که پدیده ها به صورت نقطه ای برداشت می شوند؛ روشهای خاصی برای شکل دادن یا لایه ساختن از آنها به کار می رود که درون‌یابی نام دارد. درون‌یابی یک نوع تحلیل ریاضی و آماری است که در این جا شرح داده می شود. انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی روشی برای پیش‌بینی مقادیر (ارزش های) سلول های رستری (پیکسل) است. این کار بوسیله تعداد محدودی نقاط نمونه انجام می‌گیرد. استفاده های این روش در کار های GIS بسیار زیاد است ( به خصوص در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی). از این روش برای به دست آوردن ارتفاع، میزان بارندگی، غلظت شیمیایی مواد و. . . استفاده می‌شود.
در این صفحه تعداد 1178 مقاله تخصصی درباره انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Diffusion magnetic resonance imaging; Higher order tensors; Interpolation; Probabilistic models; Tensor decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Geo statistical analysis; Interpolation; Groundwater; Spatial variability; Normalized Difference Dispersal Index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Central Asia; Interpolation; Kriging; Microbial biomass; Soil heterogeneity; Soil organic carbon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Clinical biplane fluoroscopic systems; Asynchronous image acquisition; Kinematics; 2D-3D model-based registration; Bead tracking; Interpolation; Asynch; asynchronous; DRR; digitally reconstructed radiograph; FP; frontal plane; SP; sagittal plane; GH; glen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Interpolation; Circular sector area; Circular arc; Bézier curve; Geometric continuity; Approximation order;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; CV; coefficient of variation; FPI; fuzziness performance index; IDW; inverse distance weighting; KRI; kriging; MPE; modified partition entropy index; MZ; management zone; PA; precision agriculture; SDUM; software for definition of management zones; SI; sm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Harmonic retrieval; Multi-components estimation; 2D frequency estimate; Interpolation; Data completion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Block “unshift”; Motion estimation; Super-resolution; Interpolation; Sub-pixel shift;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Calculation time; Fluid field; Heat convection coefficient; Electromagnetic-thermal field; Interpolation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Principle component analysis; Geoaccumulation index; Interpolation; Arsenic; Lead; Metal smelting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Parametric model order reduction; Interpolation in matrix manifolds; Frequency response; Krylov subspace; Interpolation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; System identification; Interpolation; Continuous time filters; Scattering parameters; System transfer functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Data mining; Density based clustering; Varied density clustering; Interpolation; Exponential spline;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Cross-section reconstruction; Tucker decomposition; Interpolation; Low-rank tensor approximation; Statistical analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انترپوله یا درون‌یابی یا میانیابی ; Front-tracking; Three-phase simulation; Interpolation; Solidification; Vertical annulus;