برگشت ناپذیری

در این صفحه تعداد 410 مقاله تخصصی درباره برگشت ناپذیری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده برگشت ناپذیری
مقالات ISI برگشت ناپذیری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برگشت ناپذیری; Ecosystem services; Conservation planning; Climate change adaptation; Spatial modeling; Land use; Auctions; Asymmetric information; Truthful mechanism; Irreversibility; Option value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برگشت ناپذیری; Heat pump; Irreversibility; Exergy efficiency; Exergy reference state temperature; Space heating; Pompe à chaleur; Irréversibilité; Efficacité exergétique; Température de l'état de référence exergétique; Chauffage de locaux;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برگشت ناپذیری; Nanofluid; Heat exchanger; Refrigeration cycle; Irreversibility; Thermodynamics; Nanofluide; Échangeur de chaleur; Cycle frigorifique; Irréversibilité; Thermodynamique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برگشت ناپذیری; Commodity prices; Futures prices; Convenience yield; Risk premium; Scarcity; Investment; Irreversibility; General equilibrium; Simulated Method of Moments (SMM); Regime-switching model; C0; G12; G13; D51; D81; E2,;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برگشت ناپذیری; Molecular heat engines; Irreversibility; Finite time thermodynamics; Quantum heat engine; Quantum constructal law; Non-equilibrium thermodynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برگشت ناپذیری; D3; H23; Q01; Q38; Q56; Climate change; Closed ignorance; Intergenerational equity-efficiency trade-off; Irreversibility; Pareto-efficiency; Sustainability; Unawareness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برگشت ناپذیری; Ice cream Plant; Energy; Exergy; Irreversibility; Two stage vapor compression refrigeration system (TSVCRS); Two stage vapor compression absorption refrigeration system (TSVCACRS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برگشت ناپذیری; Double effect absorption; Water/lithium bromide; High pressure condenser; Low pressure generator; Performance evaluation; Irreversibility;