آشنایی با موضوع

ایسکمی (به انگلیسی: Ischemia) در اصطلاح پزشکی به کم‌رسیدن خون، به اندام یا ناحیه‌ای از بدن گفته‌می‌شود. ایسکمی باعث کمبود اکسیژن و مواد مغذی به بخش‌هایی از بدن می‌شود و این امر باعث آسیب به بافت‌ها یا سوءکارکرد اندام می‌گردد. آسیب ایسکمیک پس از برقراری مجدد جریان خون ممکن است منجر به اختلال عملکرد یا نارسایی کلیه شود. پیش‌شرطی‌سازی ایسکمیک یک دوره کوتاه محرومیت از عرضه خون به ارگان‌ها یا بافت‌های خاصی است و پس از آن خونرسانی مجدد به آنها اتفاق می‌افتد. این راهی است که کلیه‌ها را در برابر آسیبی که برقراری مجدد خون پس از ایسکمی ایجاد می‌کند مصون می‌دارد. آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون از جمله مباحثی است که مکانیسم ایجاد آن بطور دقیـق مشخـص نشده است.
در این صفحه تعداد 332 مقاله تخصصی درباره آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Rat epigastric skin flap; Ischemia-reperfusion injury; Ischemic postconditioning; Lewis rat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Intravital microscopy; Transplantation; Inflammation; Innate immunity; Neutrophil; Intestinal ischemia-reperfusion injury; TPLSM; two-photon laser-scanning microscopy; IRI; ischemia-reperfusion injury; GFP; green fluorescent protein; ROS; reactive oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Umbilical mesenchymal stromal cells; Nitric oxide; Endothelial nitric oxide synthase; Ischemia-reperfusion injury; Intestine; Inflammation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; MBL; mannose binding lectin; APC; antigen presenting cell; DAF; decay accelerating factor; C3aR; C3a receptor; SLE; systemic lupus erythematosus; MAC; membrane attack complex; IRI; ischemia-reperfusion injury; scFv; single chain variable fragment; sCR1; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; IRI; ischemia-reperfusion injury; MMP; matrix metalloproteinases; DAMP; Damage associated molecular pattern; MHC; major histocompatibility complex; IL-1; Interleukine-1; Ischemia-reperfusion; Graft survival; Renal transplantation; Acute rejection; Th cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; acute kidney injury; aging; ischemia-reperfusion injury; parabiosis animal model; young milieu;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Ischemia-reperfusion injury; Inflammation; Liver damage; ER stress; UPR; BiP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; acute kidney injury; cytokine; IL-36; IL-36 receptor; ischemia-reperfusion injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Ischemia-reperfusion injury; Non-obesogenic high-fat diet; Diabetic cardiomyopathy; Mitochondrial subpopulation; Microsomes; Oxidative stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; CDK; cyclin-dependent kinase; CKD; chronic kidney disease; DR; dietary restriction; ESRD; end stage renal disease; FOXO4; Forkhead BOX O 4; HSP-90; heat shock protein 90; IF; interstitial fibrosis; IL-6; interleukin-6; IRI; ischemia reperfusion injury; NS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; AGT; alanine-glyoxylate aminotransferase; AKI; acute kidney injury; CKD; chronic kidney diseases; cGN; crescentic glomerulonephritis; DAMPs; danger associated molecular patterns; DCs; dendritic cells; ECM; extracellular matrix; ESRD; end stage renal disea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; APCs; antigen-presenting cells; DAMPs; danger-associated molecular patterns; DCs; Donor-derived dendritic cells; ET; endotoxin tolerance; FFA; free fatty acids; Gsdmd; gasdermin D; HDAC11; Histone deacetylase 11; HFD; high fat diet; HMGB1; high mobility g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; grape seed procyanidin extract; oxidative stress; neuroprotection; ischemia-reperfusion injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Kidney transplantation; renal transplant; end-stage kidney disease; immunosuppression; viral prophylaxis; graft survival; biomarkers; rejection; ischemia-reperfusion injury; xenotransplantation; health disparities; review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Agrimonia pilosa; middle cerebral artery occlusion (MCAO); energy metabolism; ischemia-reperfusion injury; rat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Peptide; Ischemia-reperfusion injury; Mechanism of action; Modification strategy; Functional property;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; IL-33; ST2; Ischemia-reperfusion injury; Renal fibrosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; ABMR; Antibody mediated rejection; aHUS; Atypical hemolytic syndrome; AP; Alternative pathway; DBD; Deceased brain dead; DCD; Deceased cardiac death; DSA; Donor specific antibodies; C1-INH; C1-inhibitor; C3; Complement component C3; CDC; Complement-depend
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Cerebral ischemia; Stroke; Ischemia-reperfusion injury; Ischemic post-conditioning; Neuroprotection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Ischemia-reperfusion injury; Contractile function; Human atrial tissue; Mineralocorticoid receptor antagonists; Eplerenone; Cardioprotection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Erythropoietin; Acute kidney injury; Ischemia-reperfusion injury; Inflammatory response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; lung transplantation; ischemia-reperfusion injury; marginal donor; ex vivo lung perfusion, EVLP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; calcitonin gene-related peptide; caspase-3; inducible nitride oxide synthase; ischemia-reperfusion injury; small intestine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; 5-Aminolevulinic acid; Carbon monoxide; Fatty liver; Hemeoxygenase-1; Ischemia-reperfusion injury; Oxidative stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Carbon monoxide; Hydrogen; Lung inflation; Cold ischemia phase; Ischemia-reperfusion injury; Lung transplantation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Diosgenin; Ischemia-reperfusion injury; Middle cerebral artery occlusion; Anti-apoptosis; Anti-inflammation; NF-κB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; IR-injury; ischemia-reperfusion injury; CHD; coronary heart disease; AMP; adenosine mono-phosphate; mitoKATP; mitochondrial ATP-dependent potassium; HO2°; hydroperoxyl radical; H2O2; hydrogen peroxide; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; abdominal aortic aneurysm; aortic aneurysm repair surgery; aortic cross-clamping; ischemia-reperfusion injury; acute kidney injury; colonic ischemia; therapeutic organ hypothermia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Aging; Fetal hypothyroidism; Ischemia-reperfusion injury; Nitric oxide; Rat;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; RIPC; Remote ischemic preconditioning; RMPC; Remote morphine preconditioning; EPC; Early preconditioning; LPC; Late preconditioning; OR; Opioid receptor; ROS; Reactive oxygen species; Mb; Myoglobin; VSMC; Vascular smooth muscle cell; MPO; Myeloperoxidase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Herbal polysaccharide; Ischemia-reperfusion injury; Organs; Pathophysiological mechanism; Research progress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; human lung transplantation; primary lung graft dysfunction; human recombinant apyrase therapy; canine model; pulmonary; ischemia-reperfusion injury; extracellular adenosine triphosphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; ATN; acute tubular necrosis; DAMPs; damage-associated molecular pattern molecules; ESRD; end-stage renal disease; IF/TA; interstitial fibrosis and tubular atrophy; IRI; ischemia-reperfusion injury; PAMPs; pathogen-associated molecular pattern molecules; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; aging; donation after circulatory death; heart transplantation; immunosuppression; ischemia-reperfusion injury; rejection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; cilostazol; spinal cord; ischemia-reperfusion injury; spinal cord protection; paraplegia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; ADP; adenosine diphosphate; ANT; adenine nucleotide transporter; ATP; adenine triphosphate; C1QBP; complement component 1Q subcomponent-binding protein; Ca2 +; calcium; CK; creatine kinase; CsA; cyclosporine A; CYCLE; CYCLosporinE A in reperfused acute m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Chitosan oligosaccharides; Ischemia-reperfusion injury; NF-κB; Mitogen-activated protein kinases (MAPK); Oxidative damageCOS, chitosan oligonucleotides; I/R, ischemia and reperfusion; ERG, electroretinogram; RGCs, retinal ganglion cells; TUNEL, TdT-dUTP t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Actions Pharmacologic; Brain Death; Hemodynamics; Ischemia-Reperfusion Injury; Kidney transplantation; Actions pharmacologiques; Hémodynamique; Ischémie-reperfusion; Mort Cérébrale; Transplantation rénale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Angiogenesis inducing agents; Ischemia-reperfusion injury; Kidney transplantation; Unfolded protein responseAgents angiogéniques; lésions d’ischémie-reperfusion; Réponse aux protéines mal repliées; Transplantation rénale