آشنایی با موضوع

الکترود یون گزین Ion selective electrode به اختصار ISE که به عنوان یک الکترود یون-وی‍ژه شناخته می شود، مبدلی (یا سنسوری) است که می تواند تبدیل فعالیت یون های ویژه ای در محلول را به پتانسیل الکتریکی را توسط ولت متر یا pH متر اندازه گیری کند. ولتاژ از نظر تئوری به لگاریتم غلظت یا فعالیت یونی وابسته است و بر اساس معادله نرنست تعیین می شود. قسمت حس کننده الکترود معمولا یک غشاء یون-ویژه است که پتانسیل آن با توجه به یک الکترود مرجع تعیین می شود. الکترودهای یون گزین در انجام آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی و بیوفیزیکی، استفاده می شود که در آن اندازه گیری غلظت یک یون در محلول های آبی مورد نیاز است. انواع غشاء های یون گزین: چهار نوع اصلی ازغشاءهای یون گزین وجود دارد که در الکترودهای یون گزین استفاده می شود. شامل: شیشه ای، حالت جامد، مایع، و الکترود ترکیبی. اکثر مشکلات جدی که استفاده از الکترودهای یون گزین را محدود می کند مزاحمت یون های دیگر است. هیچ الکترود یون گزینی کاملا یون-ویژه نیست همه آنها به یونهای دیگری که خواص فیزیکی مشابه آنالیت دارند حساس هستند اغلب این مزاحمت ها آنقدر ضعیف هستند که قابل صرف نظر کردن باشند. اما در بعضی موارد ممکن است الکترود واقعا به یون مزاحم بسیار حساس تر از یون مورد نظر باشد و بایستی غلظت یون مزاحم بسیار کم ویا اصلا وجود نداشته باشد.
در این صفحه تعداد 154 مقاله تخصصی درباره الکترود یون گزین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترود یون گزین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود یون گزین; ISE; ion-selective electrode; ATR; atorvastatin; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; BMIMPF6; 1-butyl-3-mtehyl-imidazolium hexafluorophosphate; MWCNTs; multiwalled carbon nanotubes; Atorvastatin; Graphite paste electrode; Potentiometry; Multi-walled car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود یون گزین; Screen-printed electrodes; Nanoparticles; Electrochemical detection; Amperometry; Voltammetry; Potentiometry; Impedimetry; AChE; actetylcholinesterase; AdSV; adsorptive stripping voltammetry; ALP; alkaline phosphatase; ASV; anodic stripping voltammetry; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود یون گزین; Solid-contact; Ion-to-electron transducer; Ion-selective electrode; Plasticized poly(vinyl chloride); Calcium; Electrically conducting polymers; Polyazulene; Potential stability; Hydrophobization; Water uptake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود یون گزین; ATP; adenosine triphosphate; BMI; body mass index; DBP; diastolic blood pressure; ESRD; end stage renal disease; FBG; fasting blood glucose; HbA1c; hemoglobin A1c; ISE; ion-selective electrode; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود یون گزین; Calibration-free measurement; Chronopotentiometry; Dynamic electrochemistry; Ion-selective electrode; Ion speciation; Ion-transfer voltammetry; Liquid–liquid electrochemistry; Polymeric membrane electrode; Stripping ion-transfer voltammetry; Thin-layer co