آشنایی با موضوع

کیناز جانوس (JAK) یک خانواده از کینازهای غیرتیروزین غیرگیرنده داخل سلولی است که سیگنال ها را از طریق مسیر JAK-STAT انتقال می دهند. آنها ابتدا به نام "کیناز 1 و "2" نامیده می شدند اما در نهایت به عنوان "کیناز جانوس" منتشر شد.
در این صفحه تعداد 398 مقاله تخصصی درباره کیناز جانوس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کیناز جانوس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Resistin-like molecule; Macrophage; Helminth infection; T helper type 2; Toll-like Receptor 4; ABC; ATP-binding cassette transporter; ADD1; adipocyte determination and differentiation dependent factor 1; ADSF; adipocyte secreted factor; Akt (aka PKB); pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Carcinogenesis; Chemoprevention; Chemotherapy; Oxidative stress; Nrf2; Phytochemicals; AKT; protein kinase B; AMPK; AMP-activated protein kinase; ARE; antioxidant response element; ATF-2; activating transcriptional factor; BBN; N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; 4- Shogaol (PubChem CID: 9794897); 6- Shogaol (PubChem CID: 5281794); Apigenin (PubChem CID: 5280443); Berberine (PubChem CID: 2353); Bergamottin (PubChem CID: 5471349); Caffeic acid (PubChem CID: 689043)Capsaicin (PubChem CID: 1548943); Cardamonin (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; FK228 (PubChem CID: 5352062); PXD101 (PubChem CID: 6918638); SAHA (PubChem CID: 5311); LBH-589 (PubChem CID: 6918837); tubacin (PubChem CID: 6675804); tubastatin A (PubChem CID: 49850262); ACY-1215 (PubChem CID: 53340666); ACY-241 (PubChem CID: 53340426);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Anti-inflammatory cytokines; Decoy receptors; Inhibitory factors; Innate immunity; Resolution of inflammation; Stress hormones; Toll-like receptor signalling; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AP1; activator protein 1; A2M; alpha-2-macroglobulin; CCP; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; α-SMA; α-smooth muscle actin; AIF; apoptosis inducing factor; AP-1; activator protein 1; ARE; antioxidant response element; Bax; Bcl-2 associated X protein; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bcl-xl; B cell lymphoma extra large; CDKCs; cyclin:CDK complexes; c-My
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; FCH; fold change; FDR; false discovery rate; GSVA; gene-set variation analysis; JAK; Janus kinase; PASI; Psoriasis Area and Severity Index; TH17; T helper type 17; TNF; tumor necrosis factor; TRANCE; tumor necrosis factor-related activation-induced cyto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; AA; arachidonic acid; ADP; adenosine diphosphate; CALR; calreticulin; ET; essential thrombocythemia; HRPR; high on-treatment residual platelet reactivity; JAK; janus kinase; MEA; multiple electrode aggregometry; MPL; myeloproliferative leukemia virus onco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; CT-1; cardiotrophin-1; CNTF; ciliary neurotrophic factor; EAE; experimental allergic encephalomyelitis; GPI; glycosyl-phosphatidylinositol; gp130; high-affinity-converting glycoprotein 130; JAK; Janus kinase; LIF; leukemia inhibitory factor; LBP; LIF-bind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; PC1; polycystin-1; PC2; polycystin-2; ADPKD; autosomal dominant polycystic kidney disease; PKD1; PC1 gene; PKD2; PC2 gene; ESRD; end stage renal disease; Ca2+; calcium; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; MAPK; mitogen-activated protein kinase; mTOR; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Bax; Bcl-2-associated protein x; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; BE; Barrett's esophagus; BMI; body mass index; c-Jun; Jun proto-oncogene; CRA; colorectal adenoma; CRC; colorectal cancer; COX; cyclooxygenase; EAC; esophageal adenocarcinoma; GERD; gastroesophage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACE; angiotensin-converting enzyme; AICAR; 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide; ALDH2; aldehyde dehydrogenase 2; AMPK; 5' AMP-activated protein kinase; ATP; adenosine triphosphate; Bax; Bcl-2-like protein 4; BNIP3; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; AGO; Argonaute; ARG1; arginase1; ATM; adipose tissue macrophage; BAT; brown adipose tissue; BMDM; bone marrow derived macrophage; C/EBP; CCAAT-enhancer-binding proteins; CCL2; C-C Motif Chemokine Ligand 2; CCR2; C-C Motif Chemokine Receptor 2; CLS; crown-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; ERK; extracellular signal regulated kinase; FXR; farsenoid X receptor; HCC; hepatocellular carcinoma; HSCs; hepatic stellate cells; IL1β; Interleukin 1 beta; IL18; Interleukin 18; IKKβ; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta; JAK; Janus
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; JAK/STAT; IL-22; hBD3; αCAG; cholesteryl-6'-O-aycl-α-glucoside; αCPG; cholesteryl-6'-O-phosphatidyl-α-glucoside; ALI; air-liquid interface; CagA; cytotoxin-associated gene A; hBD3; human β-defensin 3; IFN; interferon; IFNG; interferon gamma; IL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; AI; anaemia of inflammation; ARE; anti-oxidant responsive element; ATP; adenosine triphosphate; Bmp; bone morphogenetic protein; CD; cluster of differentiation; C/EBP; CCAAT enhancer-binding protein; CO; carbon monoxide; CREB; cyclic adenosine monophospha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Atherosclerosis; Cardiovascular diseases; Cell cycle; Proliferation; Pulmonary hypertension; Restenosis; Signaling pathway; Vascular smooth muscle cells; ACE; angiotensin converting enzyme; aFGF; acidic FGF; Ang II; angiotensin II; AP-1; activating protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; ALK1; activin receptor-like kinase1; ANG/Ang; angiopoietin; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BM; bone marrow; BMDCs; bone marrow derived cells; BMP; bone morphogenetic protein; Bv8; bombina variagata peptide 8; CAFs; cancer/carcinoma associated fibrob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Janus kinase inhibitor; Myelofibrosis; Pulmonary cryptococcosis; Pulmonary nodules; Ruxolitinib; CT; computed tomography; IL; interleukin; JAK; Janus kinase; TNF; tumor necrosis factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; ADAM; a disintegrin and metalloprotease; EGFR; epidermal growth factor receptor; ELANE; elastase, neutrophil expressed; ERK; extracellular signal-regulated kinase; GC; gastric cancer; gp130; glycoprotein 130; IL-11; interleukin-11; JAK; janus kinase; MAPK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; AFB1; aflatoxin B1; CSC; cancer stem cell; ECM; extracellular matrix; EMT; epithelial-mesenchymal transition; ERK; extracellular signal-regulated kinase; GH; growth hormone; HCC; hepatocellular carcinoma; HIF-1; hypoxia-inducible factor-1; HK; hexokinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; MCC; metastatic cancer cells; IFN; interferon; IFNAR1; type 1 interferon receptor subunit 1; IFNAR2; type 1 interferon receptor subunit 2; JAK; janus kinase; ISG; interferon stimulated gene; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; MET; mesenchymal-to-e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; ACR; American College of Rheumatology; bDMARDs; biologic disease-modifying antirheumatic drugs; DMARDs; disease-modifying antirheumatic drugs; EULAR; European League Against Rheumatism; GRAPPA; Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; JAK; Janus kinase; STAT; signal transducers and activators of transcription; EPOR; erythropoietin receptor; TPOR; thrombopoietin receptor; G-CSFR; granulocyte colony stimulating factor receptor; γc; common gamma chain; SCID; severe combined immunodeficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; ALDH; aldehyde dehydrogenase; CSC; cancer stem cell; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; ESC; embryonic stem cell; JAK; Janus kinase; mTOR; mammalian target of rapamycin; NCL; nucleolin; non-SCC; non-stem cancer cell; PI3k; phosphatidylinositol-4,5
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Cytokines; Signal transduction; Drug development; Inflammation; Autoimmunity; Therapy; JAK; Janus Kinase; STAT; Signal transducer and activator of transcription; NF-kB; nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells; MAPK; Mitogen activate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; ADP; adenosine diphosphate; ANT; adenine nucleotide translocator; ATP; adenosine triphosphate; Bax; BCL2-associated X protein; Bcl-xL; B-cell lymphoma-extra large; CLP; cecal ligation and puncture; CyP; cyclophilin; DAMP; damage-associated molecular patte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Atopic dermatitis; eczema; keratinocyte; immune; T helper cell; skin immune map; targeted therapy; AD; Atopic dermatitis; AMP; Antimicrobial peptide; CRTH2; Prostaglandin DP2 receptor; EASI; Eczema Area and Severity Index; FLG; Filaggrin; JAK; Janus kina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; 2-DG; 2-deoxy glucose; Akt; protein kinase B; ARDS; acute respiratory distress syndrome; Arg; arginase; BALF; broncho-alveolar lavage fluid; BCG; Bacillus Calmette-Guérin; CD; cluster of differentiation; cGAS; cyclic GMP-AMP synthase; COX-2; cyclooxyge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Dopamine; Ecstasy; Methamphetamine; METH; 3,4-Methylenedioxymethamphetamine; MDMA; Mouse; Neurodegeneration; Neuroinflammation neurotoxicity; Non-human primate; Rat; AC; adenylyl cyclase; AcbSh; nucleus accumbens shell; AcbC; nucleus accumbens core; cAMP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Vitiligo; treatment; T cell; IFN-γ; CXCL9; CXCL10; CXCR3; resident memory; regulation; stress; innate immunity; inflammasome; NLRP1; NLRP3; melanocyte; regeneration; clinical trials; repigmentation; hair; JAK; Janus kinase; NB-UVB; Narrow-band UVB; Treg;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; AML; acute myeloid leukemia; BRCA; breast cancer; BRCC3; BRCA1/BRCA2-Containing Complex Subunit 3; C; constant; CLL; chronic lymphocytic leukemia; CML; chronic myeloid leukemia; CSC; cancer stem-like cell; EGFR; epidermal growth factor receptor; EMT; epit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; ADAM; a disintegrin and metalloprotease; ADEX; aberrantly differentiated endocrine exocrine; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; CAFs; cancer associated fibroblasts; CDKN2A; cyclin dependent kinase inhibitor 2A; CSC; cancer stem cell; CTC; circulating tumor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; AKT; protein kinase B (a serine/threonine kinase); CAF; cancer-associated fibroblast; CTGF; connective tissue growth factor; ECM; extracellular matrix; EGFR; epidermal growth factor receptor; EMT; epithelial-mesenchymal transition; ER; estrogen receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; autoinflammation; autoinflammatory; gangrene; genodermatosis; inflammation; interferonopathy; interstitial lung disease; vasculitis; IFN; interferon; JAK; Janus kinase; NIH; National Institutes of Health; SAVI; stimulator of interferon genes-associated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; (I-R); ischemia-reperfusion injury; IPC; ischemia preconditioning; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; (ONOO−); peroxynitrite; PI3K; phosphatidylinositol 3-kinase; PIP3; phosphatidyl-inositol 3,4,5-triphosphate; PIP2; phosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Atopic dermatitis; filaggrin; biologics; cytokines; chemokines; thymic stromal lymphopoietin; chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on TH2 cells; petrolatum; ultraviolet B; sirtuin 1; aryl hydrocarbon receptor; Janus kinase; signal transd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Telomerase; TERT; Cancer stemness; CSCs; Positive feedback loops; Targeted anticancer therapy; ABC; ATP-binding cassette; Akt; protein kinase B; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; BAX; BCL-2-associated protein X; BCL; B-cell lymphoma family protein; BMI-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; IL-17; IL-22 family; IL-23; inflammation; Janus kinase; keratinocyte; psoriasis; phosphorylated signal transducer and activator of transcription; TH17 cell; tofacitinib; AMP; Antimicrobial peptide; DC; Dendritic cell; DEFB4A; Defensin beta 4a; FDR; False
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; PTP; protein tyrosine phosphatase; PTK; protein tyrosine kinase; LMW-PTP; low molecular weight protein tyrosine phosphatase; LMW-AP; low molecular weight acid phosphatase; ACP1; gene coding for human LMW-PTP; PTP1B; tyrosine-protein phosphatase non-recept
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; α-MSH; α-melanocyte-stimulating hormone; BAIBA; β-aminoisobutyric acid; ATGL; adipose triglyceride lipase; AR-beta3; adrenergic receptor beta 3; BMP; bone morphogenetic protein; BAT; brown adipose tissue; CPT1; carnitine palmitoyltransferase 1; CD36; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; AT; adipose tissue; ATGL; adipose triglyceride lipase; AMPK; AMP activated kinase; BAT; brown adipose issue; CGI58; comparative gene identification 58; CIDEA; Cell death induced DNA fragmentation-factor-α-like effector A; CT; computed tomography; G0S2; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Cancer stem cell; Chemotherapy; Chemoresistance; Targeted therapy; 5-FU; 5-fluorouracil; ABCT; ATP-binding cassette transporter; ALDH; Aldehyde dehydrogenase; AML; Acute myeloid leukemia; ASC; Adult stem cell; BCRP or ABCG; Breast cancer resistance protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کیناز جانوس ; Afatinib (PubMed CID: 10184653); Crizotinib (PubMed CID: 11626560); Erlotinib (PubMed CID: 176870); Gefitinib (PubMed CID: 123631); Imatinib (PubMed CID: 5291); Nilotinib (PubMed CID: 644241); Sorafinib (PubMed CID: 216239); Sunitinib (PubMed CID: 5329102