تجزیه و تحلیل کلاس خاموش

در این صفحه تعداد 448 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل کلاس خاموش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل کلاس خاموش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; Citizenship education; Democracy; Person-centered analysis; Political participation; Social studies; Teachers' beliefs; AIC; Akaike information criterion; AIC3; AIC with 3 as penalizing factor; BIC; Bayesian information criterion; CAIC; consistent AIC; CC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; Atopic dermatitis; Eczema; Adult onset; Asthma; Hay fever; Atopic history; Severity; AD; Atopic dermatitis; aOR; Adjusted odds ratio; BSA; Body surface area; EASI; Eczema Area and Severity Index; IQR; Interquartile range; LCA; Latent class analysis; NRS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; Substance use disorder; Cannabis use disorder; Opioid use disorder; Primary care; Polysubstance; Comorbidity; Latent class analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; case management; chronic obstructive pulmonary disease; complex interventions; economic evaluation; heterogeneity; latent class analysis; variability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; preterm; development; cognition; language; comorbidity; AIC; Akaike Information Criterion; BIC; Bayesian Information Criterion; BIC*; Bayesian Information Criterion using an adjusted sample size calculation; BITSEA; Brief Infant and Toddler Social Emotion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; Adverse childhood experiences; Latent class analysis; Racial/ethnic minority; Cumulative risk; Child health; Health disparities; National Survey of Children's Health;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; Latent class analysis; Latent transition analysis; Mobility biographies; Life events; Travel behaviour;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; extreme prematurity; early life risks and protectors of later cognition; inflammation and neurotrophins; ANG; Angiopoietin; BDNF; Brain-derived neurotrophic factor; CRP; C-reactive protein; EF; Executive function; ELGAN; Extremely Low Gestational Age Newb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; Child abuse profiles; Youths from Barbados and Grenada; Violence perpetration; Hostility; Non-violent conflict resolution; Latent class analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; Asthma; Elderly people; Asthma phenotypes; Asthma medications; Drug claims data; ACO; Asthma-COPD overlap; AQLQ; Asthma Quality of Life Questionnaire; ATC; Anatomical Therapeutic Chemical; BMI; Body mass index; CI; Confidence interval; COPD; Chronic obstr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; FSS; Functional Somatic Syndromes; FM; Fibromyalgia; CFS; Chronic Fatigue Syndrome; IBS; Irritable Bowel Syndrome; BDS; Bodily Distress Syndrome; LCA; Latent Class Analysis; DanFunD; Danish Study of Functional Disorders; MS; Musculoskeletal; GI; Gastroint
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل کلاس خاموش; Science; Religion; Spiritualism; Relational class analysis; Latent class analysis; Population heterogeneity; Attitudes; Cultural authority;