لکوودیستروفی

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره لکوودیستروفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لکوودیستروفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لکوودیستروفی; Multiple sulfatase deficiency; Leukodystrophy; Mucopolysaccharidoses; Consensus; Therapy; Care; Outcomes; Prevention; ACC; augmentative and alternative communication; AEP; auditory evoked potential; BiPAP; bilevel positive airway pressure; CPAP; continuou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لکوودیستروفی; Neurodegenerative disorder; Leukodystrophy; Alexander disease; Magnetic resonance; GFAP gene; Enfermedad neurodegenerativa; Leucodristrofia; Enfermedad de Alexander; Resonancia magnética; Gen GFAP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لکوودیستروفی; gLE; genetic leukoencephalopathy; CNS; central nervous system; MRI; magnetic resonance imaging; MSUD; Maple Syrup Urine Disease; ClC-2; Chloride Ion Channel 2; MLC; Megalencephalic Leukoencephalopathy with subcortical cysts; X-ALD; X-linked Adrenoleukodys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لکوودیستروفی; X-ALD; X-linked adrenoleukodystrophy; ADLD; Adult onset autosomal dominant leukodystrophy; AGS; Aicardi–Goutières syndrome; AxD; Alexander disease; CER; Comparative effectiveness research; CT; Computed tomography; CTX; Cerebrotendinous xanthomatosis; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لکوودیستروفی; LD; Leukodystrophies; gLE; Genetic leukoencephalopathy; MR; Magnetic resonance; MRI; Magnetic resonance imaging; GLIA; Global Leukodystrophy Initiative; CNS; Central nervous system; SIMD; Society for Inherited Metabolic Disorders; VWM; Vanishing white mat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لکوودیستروفی; Leukodystrophy; Mitochondrial disease; Crohn disease; Hirschsprung disease; Myopathy; Ganglion cell; Intestinal pseudo-obstruction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لکوودیستروفی; ADLD; adult-onset autosomal dominant leukodystrophy; BRS; index of cardiac baroreflex sensitivity; EEG; electroencephalogram; EMG; electromyogram; HP; heart period; LMNB1; lamin B1 gene; N; non-rapid-eye-movement sleep; PBS; phosphate buffered saline; Plp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لکوودیستروفی; Leukodystrophy; MLC1; GlialCAM; LRRC8; Astrocytes; Signal transduction; Volume-regulated anion channel; ERK; cDNA; copy DNA or complementary DNA; EmGFP; emerald green fluorescent protein; HA; haemagglutinin; KO; knockout; MLC; megalencephalic leukoencepha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لکوودیستروفی; X-linked adrenoleukodystrophy; Addison's disease; Very long chain fatty acids; Leukodystrophy; AI; adrenal insufficiency; ACTH; adrenocorticotropin; CCALD; childhood cerebral X-ALD; FSIQ; full scale intelligence quotient (IQ) score; HSCT; hematopoietic st