مالواسه

در این صفحه تعداد 123 مقاله تخصصی درباره مالواسه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مالواسه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالواسه; Antihyperglycemic activity; Brachychiton rupestris; Hepatoprotective activity; LC-ESI-MS profiling; Malvaceae; Molecular modelling; ALT; Alanine aminotransferase; AST; Aspartate aminotransferase; ATP; Adenosine triphosphate; B; Brachychiton; BRE; Ethyl ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالواسه; Piper methysticum; Piperaceae; Chalcone; Hibiscus tiliaceus; Malvaceae; Kavalactone; CI; Combination Index; DHK; dihydrokavain; DHM; dihydromethysticin; DMSO; dimethylsulfoxide; EtOH; ethanol; fk; filtered kava; FKA; flavokawain A; FKB; flavokawain B; F;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالواسه; Gossypium arboreum; Malvaceae; Cotton; Enzyme inhibition; Substrate specificity; Cytochrome P450 monooxygenase; Sesquiterpene; Clotrimazole; Miconazole; δ-Cadinene; α-Muurolene; α-Cubebene; α-Copaene; α-Humulene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مالواسه; Gossypium hirsutum L.; Malvaceae; Upland cotton; Xanthomonas campestris pv. malvacearum; Ecological biochemistry; Anthocyanin; Flavonol glycoside; Phytoalexin; Sesquiterpene; Cyanidin-3-O-β-glucoside; Chrysanthemin; 2,7-Dihydroxycadalene; Isoquercitrin;