مانیفرا هندسی

در این صفحه تعداد 130 مقاله تخصصی درباره مانیفرا هندسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مانیفرا هندسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیفرا هندسی; Byproducts; Mango by-product; Mangifera indica; Phenolic compounds; Microwave assisted extraction; Response surface methodology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیفرا هندسی; Biofuel; Mangifera indica; Populus deltoides; Polyalthia longifolia; CrI; crystallinity index; CP/MAS NMR; cross polarizing magic angle spinning nuclear magnetic resonance; FTIR; fourier transform infrared; SEM; scanning electron microscopy; TGA; thermal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیفرا هندسی; ADH; Alcholo dehydrogenase; CA; Controlled atmosphere; NADH; Nicotinamide adenine dinucleotide; NADPH; Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic; ARs; Adventitious roots; PDC; Pyruvate Decarboxylase; AAT; Alanine aminot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیفرا هندسی; Mangifera indica; Anacardiaceae; Lactone biosynthesis; Transient expression; 9-Lipoxygenase; Epoxide hydrolase 2; Gamma-hexalactone (PubChem CID: 12756); Delta-hexalactone (PubChem CID: 13204); Delta-valerolactone (PubChem CID: 10953); Delta-decalactone (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیفرا هندسی; Glutathione S-transferase; Tau class; Mango; Mangifera indica; Glutathione; S-hexyl glutathione; Detoxification; Crystal structure; Isothermal titration calorimetry; MiGSTU; Mangifera indica glutathione-S-transferase Tau class; GSH; glutathione; GSX; S-he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیفرا هندسی; UDDD; uni-dimensional double development; HPTLC; high performance thin layer chromatography; TSSC; total soluble solid content; Bgreen; Bombay green; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantitation; Mangifera indica; Dashehari; Mangiferin; Lupeol; HPT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مانیفرا هندسی; Mangifera indica; Provitamin A; HPLC; Near-infrared spectroscopy; Food analysis; Food composition; Wavelength selection; Fruit colour; β-Carotene; Carotenoid; Food pigment and nutritionβ-Carotene Type II (PubChem CID: 5280489)