حداکثر اصل آنتروپی

در این صفحه تعداد 93 مقاله تخصصی درباره حداکثر اصل آنتروپی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حداکثر اصل آنتروپی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; Geotechnical engineering reliability; Implicit or unknown performance function; One-dimensional integral; Gaussian sampling; Maximum entropy principle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; PDF; probability density function; NM; numerical methods; MOA; metaheuristic optimization algorithm; MEP; maximum entropy principle; MCP; Measure-Correlate-Predict; GWF; Gamma-Weibull function; MTN; mixture truncated normal function; GM; graphical metho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; Maximum entropy principle; Normal multivariate distribution; Log-normal multivariate distribution; Truncated multivariate normal distribution; Uncertainty propagation; Nuclear data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; Model-form uncertainty quantification; Turbulence modeling; Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations; Random matrix theory; Maximum entropy principle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; Equivalent extreme value; Maximum entropy principle; Fractional moments; Bivariate dimension reduction method; Structural dynamic systems
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; Differential entropy; Maximum entropy principle; Speed-gradient principle non-stationary processes; Convergence; 05.70.Ce; 02.30.Yy; 05.45.Gg; 02.50.Ng;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; Nonlinear dynamics; Stochastic modeling; Parametric probabilistic approach; Uncertainty quantification; Maximum entropy principle; Monte Carlo method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; Maximum entropy principle; Stochastic modeling; Hyperelasticity; Stored energy functions; Polyconvexity; UncertaintiesPrincipe du maximum d'entropie; Modélisation stochastique; Hyperélasticité; Densités d'énergie élastiques; Polyconvexité; Incertitudes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; Biomechanics; Continuum micromechanics; Stochastic modeling; Maximum entropy principle; Elastic propertiesBiomécanique; Micromécanique des milieux continus; Modélisation stochastique; Principe du maximum d'entropie; Propriétés élastiques
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حداکثر اصل آنتروپی; SG; specific gravity; OB; occult blood; WBC; white blood cell; RBC; red blood cell; Ep. Cell; epithelial cell; HGB (Hb); hemoglobin; HCT; hematocrit; MCV; mean corpuscular volume; MCH; mean corpuscular hemoglobin; MCHC; mean corpuscular hemoglobin concent