سندرم تنفسی خاورمیانه

در این صفحه تعداد 35 مقاله تخصصی درباره سندرم تنفسی خاورمیانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سندرم تنفسی خاورمیانه
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; MERS; Middle East respiratory syndrome; CoV; coronavirus; CXR; chest radiography; CT; computed tomography; ER; emergency room; ROC; receiver operating characteristic; URI; upper respiratory tract infection; AUC; area under the ROC curve; Middle East respi
مقالات ISI سندرم تنفسی خاورمیانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; PEDV; Papain-like protease; 6-Thioguanine; Noncompetitive inhibition; Alpha coronavirus; AUC; The abbreviations used are analytical ultracentrifugation; CoV; coronavirus; DUB; deubiquitinating; MERS; Middle East respiratory syndrome; βME; β-mercaptoetha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; AFC; 7-amino-4-trifluoro-methylcoumarin; CoV; coronavirus; DUB; deubiquitination; MERS; Middle East respiratory syndrome; 6MP; 6-mercaptopurine; NEM; N-ethylmaleimide; PLpro; papain-like protease; SARS; severe acute respiratory syndrome; 6TG; 6-thioguanin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; MERS; Middle East respiratory syndrome; MERS-CoV; Middle East respiratory syndrome coronavirus; TUU; Tabuk; AJF; Jouf; HAS; Hail; RAH; Northern Boundaries; ELQ; El-Qassim; MED; Al-Madina; RUH; Riyadh; DWD; El-Dowadmi; SHG; Shagraa; AKH; Alkharj; WAE; Wadi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; Septicemia; Segmented regression analysis; Program evaluation; Policy intervention; Emergency care; CVC; Central Venous Catheterization; CVP; Central Venous Pressure; ED; Emergency Department; EGDT; Early Goal-Directed Therapy; EMS; Emergency Medicine Ser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; ADV; adenovirus; ATCC; American Type Culture Collection; BIP; backward inner primer; CoV; coronavirus; FFU; focus forming unit; FIP; forward inner primer; HBoV; human bocavirus; HCoV; human coronavirus; MERS; Middle East respiratory syndrome; MPV; metapne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; MERS- and SARS-CoV; Papain-like protease; Disulfiram; 6-Thioguanine; Mycophenolic acid; Synergistic inhibition; CoV; coronavirus; Mpro; main protease; DDC; diethyldithiolcarbamate; DUB; deubiquitination; MERS; Middle East respiratory syndrome; βME; β-me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; APN; aminopeptidase N; CCoV; canine coronavirus; CoV; coronavirus; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FCoV; feline coronavirus; FCS; fetal calf serum; FCWF; Felis catus whole fetus; FECV; feline enteric coronavirus; FIPV; feline infectious peri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; MERS-CoV; Receptor-binding domain; Humanized monoclonal antibody; Protection; Treatment; Lethal infection; CPE; cytopathic effect; EC50; half-maximal effective concentration; hDPP4; human dipeptidyl peptidase 4; MERS-CoV; Middle East respiratory syndrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سندرم تنفسی خاورمیانه; Emerging infectious diseases; health care-associated infections; infection control; occupational health; severe acute respiratory disease; Middle East respiratory syndrome; Lassa fever; Ebola viral disease; novel influenza viruses;