کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
10097324 1609713 2018 7 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Clinical implication of radiographic scores in acute Middle East respiratory syndrome coronavirus pneumonia: Report from a single tertiary-referral center of South Korea
ترجمه فارسی عنوان
پیامدهای بالینی دفعات رادیوگرافی در سندرم تنفسی حاد خاور‌میانه، پنومونی ویروس کرونا: گزارش از تنها مرکز ارجاع سوم کره جنوبی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

1.2. مطالعه جمعیت و مواجهه

2.2. تشخیص عفونت MERS-CoV 

3.2. تهیه تصویر 

4.2. تحلیل تصویر

5.2. تحلیل آماری 

3. نتایج

1.3. دموگرافیک  و ویژگیهای بالینی

2.3. یافته‌های رادیوگرافی

3.3. نمره رادیوگرافی 10 در روز 10 به صورت شاخص پیش‌بینی مرض

4.3. رگرسیون  لجستیک برای پیش‌بینی لوله‌گذاری

جدول1 . ویژگی های خط مبدا بیماران مبتلا به MERS.

جدول 2. مقایسه ویژگیهای رادیولوژیکی بین گروههای لوله گذاری شده و غیر لوله گذاری شده از پنومونی MERS .

5.3. توافق میان ناظر نمره رادیوگرافی

4. بحث

جدول 3. انتخاب برش نمره رادیوگرافی در روز 9 و 10

جدول 4. تحلیل تک‌متغیره و چند‌متغیره برای پیش‌بینی لوله‌گذاری.
ترجمه چکیده
هدف از اين بررسی در ابتدا تعيين قطع جریان نمره راديوگرافي به عنوان يكي از شاخص‌هاي احتمالي پیش آگهی عواقب کشنده در بيماران مبتلا به سندرم تنفسي حاد خاورميانه، پنوموني ویروس کرونا(MERS-CoV) است. هیئت بررسی بنیادی، بررسی بازنگرانه را تصویب کرد. رادیوگرافی‌های پی‌درپی قفسه سینه (CXRs) از زمان کشف ویروس تا زمان مرگ یا ترخیص ( از بیمارستان) در 35 بیمار مبتلا به عفونت محرز آزمایشگاهی MERS-CoV به دست آمده است. نمره رادیوگرافی با ضرب مقیاس چهار نقطه‌ای از ناحیه ریه درگیر و مقیاس سه نقطه ای از مات شدگی غیر‌طبیعی، در هر یک از شش منطقه ریه محاسبه شده است. تحلیل ویژگی‌های عامل گیرنده (ROC) برای شناسایی روز بهینه و نمره رادیوگرافی برای پیش‌بینی درد تنفسی انجام شده است، و تحلیل بهبود منطقی تک‌متغیره و چند‌متغیره برای ارزیابی عوامل پیش‌بینی‌کننده مهم برای لوله‌گذاری( در مجرای حنجره جهت تسهیل تنفس) یا ایجاد مجرایی در نای انجام شده‌است. در بین 35 بیمار (22 مرد، 13 زن؛ سن متوسط: 48 سال)، 25 مورد کدورت غیر طبیعی در CXR (پنومونی MERS) نشان داده‌شد، در حالی که در 10 بیمار هیچ اختلالی مشاهده نشده‌است (MERS عفونت قسمت فوقانی مجرای تنفسی). هفت بیمار به کمک وِنتیلیتُر (گروه لوله‌گذاری) نیاز داشتند و سه نفر از آنها در نهایت مردند. متوسط دوره نهفتگی 5.4 روز بود (انحراف استاندارد،2.8 ±؛ دامنه، 2-11). بیماران در گروه لوله‌گذاری، شیوع بیشتری از درگیری پراکنده ریه، دفعات بالاتر انجام رادیوگرافی، و عواقب فیبروز در پیگیری پژوهش را در مقایسه با گروه‌های غیر لوله‌گذاری داشتند. با این حال، سن و همبودی بیماران بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. تحلیل ROC ناحیه زیر منحنی 0.726 را برای نمره رادیوگرافی در روز 10 با تعداد برش بهینه 10 برای پیش‌بینی لوله‌گذاری، با حساسیت 71٪ و وضوح 67٪ نشان داد. پژوهش‌مان نشان می‌دهد که بیماران MERS با نمره رادیوگرافی> 10 در روز 10 مواجهه با ویروس، نیاز به درمان تهاجمی با نظارت دقیق و ارزیابی پیگیری دارند.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی رادیولوژی و تصویربرداری
چکیده انگلیسی
The aim of this study is to determine the earliest cutoff of radiographic score as a potential prognostic indicator of fatal outcomes in patients with acute Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) pneumonia. The institutional review board approved this retrospective study. Serial chest radiographies (CXRs) were obtained from viral exposure until death or discharge in 35 patients with laboratory confirmed MERS-CoV infection. Radiographic scores were calculated by multiplying a four-point scale of involved lung area and three-point scale of abnormal opacification, in each of the six lung zones. Receiver operating characteristics (ROC) analyses were performed to identify optimal day and radiographic score for the prediction of respiratory distress, and univariate and multivariate logistic regression analyses were performed to assess significant predictive factors for intubation or tracheostomy. Among 35 patients (22 men, 13 women; median age: 48 years), 25 demonstrated abnormal opacity on CXR (MERS pneumonia), whereas no abnormality was detected in 10 patients (MERS upper respiratory tract infection). Seven patients required ventilator support (intubation group) and three of them eventually expired. The average incubation period was 5.4 days (standard deviation, ±2.8; range, 2-11). Patients in the intubation group had a higher incidence of diffuse lung involvement, higher radiographic scores, and fibrosing sequela on follow up study compared with those in the non-intubation group. However, patients' age and comorbidity did not differ significantly between the two groups. The ROC analysis revealed an area under curve of 0.726 for the radiographic score on day 10 with an optimal cutoff score of 10 for prediction of intubation, with a sensitivity of 71% and specificity of 67%. Our study suggest that MERS patients with radiographic score > 10 on day 10 from viral exposure require aggressive therapy with careful surveillance and follow-up evaluation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Radiology - Volume 107, October 2018, Pages 196-202
نویسندگان
, , , , , ,