تصمیم گیری چند معیاره

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره تصمیم گیری چند معیاره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تصمیم گیری چند معیاره
مقالات ISI تصمیم گیری چند معیاره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Healthcare logistics; Performance measurement; Inventory management; Internal distribution; Multi-criteria decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; CIWMS; circular integrated waste management system; EFA; energy flow analysis; IWMS; integrated waste management system; LCA; life cycle assessment; LCC; life cycle costing; MFA; material flow analysis; MCDM; multi-criteria decision-making; MSW; municipal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Municipal wastewater treatment; Mangrove paradigms; Intuitionistic fuzzy analytical hierarchical processes; The fuzzy delphi method; Multi-criteria decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Environmental quality evaluation; Hesitant fuzzy sets; Multi-criteria decision-making; Uncertain information; Normal wiggly hesitant fuzzy sets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Energy management; Energy policy; Multi-criteria decision-making; Analytic hierarchy process; TOPSIS; VIKOR; Goal programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Port selection; Multi-criteria decision-making; Analytical hierarchy process (AHP); Offshore wind; Renewable energy; AHP; analytical hierarchy process; ANP; analytical network process; CAPEX; capital expenditure; CR; consistency ratio; ELECTRE; Eliminatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Best-worst method (BWM); Fuzzy sets; Multi-criteria decision-making; Group decision-making; Individual decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Multi-criteria decision-making; Fuzzy logic; Borda count; Analytic hierarchy process; Conservation buffer placement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Multi-criteria decision-making; Asymmetric distance; Multi-objective optimization; Decision-making tools; n-dimensional Pareto front; n-dimensional Pareto front visualization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Statistical analysis of ranking methods; Fuzzy environment; Multi-criteria decision-making; Defuzzification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Analytic hierarchy process; Decision support systems; Fisheries management; Mediterranean fisheries; Multi-attribute utility theory; Multi-criteria decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Analytic network process (ANP); Wastewater treatment technologies; Multi-criteria decision-making; Municipal wastewater; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Supplier evaluation; Supplier segmentation; Supplier development; Best Worst Method (BWM); Multi-criteria decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Geothermal prospectivity mapping; Spatial analysis; GIS; Conceptual model; Multi-criteria decision-making; Fuzzy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تصمیم گیری چند معیاره; Multi-criteria decision-making; Interval-valued hesitant fuzzy linguistic set; Linguistic scale function; Prioritized aggregation operator