موتاژنز

در این صفحه تعداد 1716 مقاله تخصصی درباره موتاژنز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI موتاژنز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; Flavoenzymes; Folate; Mutagenesis; Enzyme kinetics; Reductase; Glutamine; CH2-H4folate; 5,10-methylenetetrahydrofolate; CH3-H4folate; 5-methyltetrahydrofolate; DHFR; dihydrofolate reductase; E. coli; Escherichia coli; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; CDK; cyclin dependent kinase; CDK4/6; cyclin dependent kinase 4 and 6; cdc; cell division cycle; CDC25C; cell division cycle 25 homolog; Ser/Thr; serine/ threonine; kDa; kilodaltons (molecular weight); Cip/Kip; CDK interacting protein/kinase inhibitory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; BGL; β-glucosidase; CE; carbohydrate esterase; CBHs; cellobiohydrolases; CDH; cellobiose dehydrogenase; CMC; carboxymethyl cellulose; CMF; chelator-mediated Fenton; DNA; deoxyribonucleic acid; EGs; endo-β-1,4-glucanases; FPU; filter paper units; GH; gly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; DNA repair; Global genome repair; Transcription coupled repair; Mutagenesis; Cytotoxicity; ATM; Ultraviolet light; DNA replication; DNA damage; R loop; Spliceosome; Cancer; Squamous cell carcinoma; Apoptosis; Inhibitor; Chemotherapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; HPOD, hydroperoxyoctadecadienoic acid; HPOT, hydroperoxyoctadecatrienoic acid; IPTG, isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside; LOX, lipoxygenaseLipoxygenases; Lipid peroxidation; Mutagenesis; Olea europaea L.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; A; rate of CO2 assimilation; Ac; rate of CO2 assimilation limited by Rubisco; Aj; , rate of CO2 assimilation limited by RuBP regeneration; Chl; chlorophyll; Ci; intercellular CO2 concentration in leaves; FEH; fructan exohydrolase; Fv/Fm; maximum quantum e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; Cellulases; Cellulosomes; Heterologous gene expression; Metabolic engineering; Mutagenesis; Solid state fermentation; Bio-ethanol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; CRISPR; clustered regularly interspaced short palindromic repeats; DSB; double stranded break; EMS; ethyl methane sulfonate; EPA; eicosapentaenoic acid; GMO; genetically modified organism; MNNG; methylnitronitrosoguanidine; TAG; triacylglycerol; TALEs; tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; PVA; polyvinyl alcohol; OPA; oxidized PVA; OPH; OPA hydrolase; pNP; p-nitrophenyl; pNPA; pNP acetate; pNPB; pNP butyrate; pNPC; pNP caprylate; pNPL; pNP laurate; pNPP; pNP palmitate; DMSO; dimethyl sulfoxide; PEG; polyethylene glycol; DTT; dithiothreitol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; High hydrostatic pressure; Rice; Mutagenesis; DNA strand damage; DMN; dimethylnitrosamine; HHP; high hydrostatic pressure; SDW; sterile distilled water; LMA; low-melting agarose; NMA; normal-melting agarose; ENU; ethylnitrosourea; UV; ultraviolet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; Sea anemone venom; Peptides; ASIC; Mutagenesis; InflammationASIC3, acid-sensing ion channel type 3; IC50, half-maximal inhibitory concentration; CFA, complete Freund's adjuvant; NMR, nuclear magnetic resonance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتاژنز; Mutagenesis; Substrate specificity; Stereospecificity; Alcohol dehydrogenase; ThermophilicADH, alcohol dehydrogenase; NADP+, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; SADH, Thermoanaerobacter ethanolicus secondary ADH