تمایز میوگن

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره تمایز میوگن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تمایز میوگن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; Skeletal muscle progenitors; Myoblast isolation; Satellite cells; Myogenic differentiation; FACS; fluorescence activate cell sorting; MACS; magnetic-activate cell sorting; EHS; Engelbreth-Holm-Swarm; TGF-β; transforming growth factor beta; EGF; epidermal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; ADIG; adipogenin; PPARγ; peroxisome proliferator activated receptor γ; Hh; hedgehog; siRNA; small interfering RNA; TNFα; Tumor Necrosis Factor α; Mw; molecular weight; pI; theoretical isoelectric point; CDS; coding sequence; qPCR; quantitative real ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; MRFs, myogenic regulatory factors; DMEM, Dulbecco's Modified Eagle's Medium; FCS, fetal calf serumPeriostin; Muscle injury; Muscle regeneration; Myogenic differentiation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; SK; Sphingosine kinase; S1P; sphingosine 1-phosphate; BK; bradykinin; Spns2; spinster homolog 2; S1P2; S1P receptor 2; B1R; bradykinin B1 receptor; B2R; bradykinin B2 receptor; SPL; sphingosine 1-phosphate lyase; MyHC; fast skeletal muscle myosin heavy ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; CON; control non-treated mice; STZ; streptozotocin; PI3K; phosphatidylinositol‑3‑Kinase; AKT; protein kinase B; GLUT4; glucose transporter protein 4; IRS-1; insulin receptor substrate-1; HG; high glucose; GAPDH; glyceraldehyde 3‑phosphate dehydrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; Cyclin D1; Diacylglycerol kinase; Myogenic differentiation; Protein kinase C; Skeletal muscle; DG; diacylglycerol; DGK; DG kinase; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; EGFR; epidermal growth factor receptor; FBS; fetal bovine serum; MHC; myosin heavy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; hPS; human pluripotent stem; MYOD; Myogenic differentiation; PAX7; paired box 7; Dox; doxycycline; LV; lentivirus; NSG; NOD-scid gamma; TA; tibialis anterior; MC; minicircle; PP; parental plasmid; iPS; induced pluripotent stem; EB; embryoid body; CTR; con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; DE; differentially expressed; 3′-UTR; 3′-untranslated region; SRF; serum response factor; MyoD; myogenic differentiation; MHC-α; α-myosin heavy chain; MHC-β; β-myosin heavy chain; Myh7b; myosin heavy chain 7b; BMP2; bone morphogenetic protein 2; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; Inflammation; Muscle injury; Macrophage; Reparation; Peroxisome proliferator activated receptor; Pax; paired-box; Myf; myogenic factor; MyoD; myogenic differentiation; MRF; myogenic regulatory factor; PPAR; peroxisome proliferator activated receptor; Treg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; ATF6; activating transcription factor 6; BMP4; bone morphogenetic protein 4; DM; differentiation medium; ER; endoplasmic reticulum; GM; growth medium; GRP78/BIP; glucose-regulated protein of 78 kDa/binding protein for immunoglobulins; IGF-1; insulin-like
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; NDRG2; N-myc downstream-regulated gene 2; MRFs; myogenic regulatory factors; Cdk; cyclin-dependent kinase; Rb; retinoblastoma; Myf5; myogenic factor 5; MyoD; myogenic differentiation; p27; p27 kip1; p21; p21 waf1/cip1; Akt; thymoma viral proto-oncogene; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمایز میوگن; GM; growth medium; DM; differentiation medium; GEF; guanine nucleotide exchange factor; MHC; myosin heavy chain; CBR; Crk binding region; ShRNA; small hairpin RNA; FAs; focal adhesions; SFK; Src family kinase; Cl-casp-3; cleaved caspase-3; Dn; dominant ne