نوروتروفین

در این صفحه تعداد 652 مقاله تخصصی درباره نوروتروفین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نوروتروفین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; CGRP; calcitonin gene-related peptide; CNR; cannabinoid receptor; CREB; cAMP response element-binding protein; DNA; deoxyribonucleic acid; DRG; dorsal root ganglia; GAP; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; Aβ; β-amyloid; Aβo; oligomers of Aβ; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AD; Alzheimer's disease; AMPA; amino-3-(3-hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl) propanoic acid; APP; amyloid-precursor protein; AT; angiotensin; BBB; blood brain barrier; BCM; Bienens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; BDNF; brain-derivedneurotrophicfactor; DHA; docosahexaenoic; HFD; high fat diet; HIF; hypoxia inducible factor; MetS; metabolic syndrome; POMC; pro-opiodmelanocortin; T2D; type 2 diabetes; Neurotrophin; Bioenergetic; Metabolism; Brain disorders; Diet; Lif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; Ache; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; Adra2a, Adra2b, Adra1b; adrenoceptor alpha 2a, alpha 2b, beta 1; Akt1; Akt serine/threonine protein kinase 1/protein kinase B; ApoE; apolipoprotein E; Bche; butyrylcholinesterase; BDNF; brain derived ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; 7,8-DHF; 7,8-dihydroxyflavone; ATP; Adenosine triphosphate; BDNF; Brain-derived neurotrophic factor; B27; B27 supplement; BSA; Bovine serum albumin; cAMP; Cyclic adenosine monophosphate; CI; Cochlear implant; CREB; cAMP response element-binding protein; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; Depression; Neuroendocrine; Neurotrophin; Opioid; Treadmill exercise; ANOVA; one-way analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CREB; cAMP response element-binding protein; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EMSA; electrophoreti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; Astrocytes; Sigma receptor; BDNF; Neurotrophin; In situ ELISA; 4-PPBP (PubChem CID: 3035672); (+)-SKF10047 (PubChem CID: 13286169); BD1063 (PubChem CID: 574780); NE-100 (PubChem CID: 9841596); Haloperidol (PubChem CID: 3559); Reduced haloperidol (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; desmoplastic melanoma; immunohistochemistry; neurotrophin; p75NGFR; perineural invasion; RET; TrkAIHC, immunohistochemistry; NGF, nerve growth factor; OR, odds ratio; PNI, perineural invasion; RETp, functional RET polymorphism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; ACS; acetyl CoA synthase; AD; Alzheimer's disease; AMPK; AMP-activated protein kinase; BDNF; brain derived neurotrophic factor; CPT1; carnitine palmitoyl transferase-1; CR; calorie restriction; CREB; cAMP responsive element binding; DG; dentate gyrus; DR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; Aβ; amyloid β; AD; Alzheimer's disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APP; amyloid precursor protein; AR; androgen receptor; BICD; Bicaudal D; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BMP; bone morphogenetic protein; CAV2; Canine Adenovirus 2; CMT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; Neurotrophin; Lung; Asthma; Inflammation; Fibrosis; DevelopmentBDNF, Brain-derived neurotrophic factor; NGF, Nerve growth factor; NT-3, Neurotrophin 3; TrkB, Tropomyosin related kinase B; P75NTR, Pan-neurotrophin receptor; NT, Neurotrophin; COPD, Chronic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; ERK; extracellular signal-regulated kinase; FGF; fibroblast growth factor; GDNF; glial cell line-derived neurotrophic factor; MAPK; mitogen-activated protein kinase; MOR; mu-opioid receptor; NAc; nucleus accumbens;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; Bipolar disorder; Mood status; Neurotrophin; NT-3; NT-4/5; PsychiatryBD, bipolar disorder; NT, neurotrophin; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; NGF, nerve growth factor; NT-3, neurotrophin-3; NT-4/5, neurotrophin-4/5; trkB, tyrosine kinase NT recept
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوروتروفین; APs; action potentials; CFA; complete Freund's adjuvant; DRG; dorsal root ganglion; HPRT; hypoxanthineguanine phosphoribosyltransferase; LTP; long-term potentiation; MPE; maximal possible effect; mPSI; myristoylated pseudosubstrate inhibitor of atypical