روش نیوتن

در این صفحه تعداد 174 مقاله تخصصی درباره روش نیوتن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش نیوتن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش نیوتن; Digital CMOS integrated circuits; Reciprocal square root; Digital signal processing; Fixed-point arithmetic; Newton method; Piecewise-polynomial approximation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش نیوتن; Free vibrations; Laminated glass; Complex dynamic modulus; Dynamic effective thickness; Enhanced Effective Thickness; Modal strain energy method; Newton method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش نیوتن; Discontinuous Galerkin methods; Hybridized discontinuous Galerkin methods; Upwind hybridized discontinuous Galerkin methods; Godunov method; Riemann flux; Lax-Friedrichs flux; Friedrichs' system; Upwind; Well-posedness; Compressible Euler equation; Shal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش نیوتن; Reaction–diffusion systems; Fully implicit time-stepping schemes; Backward Euler method; Crank–Nicolson method; Fractional-step θθ scheme; Newton method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش نیوتن; Discrete FitzHugh–Nagumo equation; Mixed-type functional differential equation; Method of steps; Finite-difference method; Newton method; Nerve conduction; Myelinated axon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش نیوتن; High performance computing; Parallel algorithms; OpenMp; Hydrologic simulation; Jacobian matrix; HydroGeoSphere; BiCGSTAB; Linear iterative solver; Newton method; Integrated surface-subsurface modeling;