اسید اکتانیک

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره اسید اکتانیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید اکتانیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید اکتانیک; 5-HIAA; 5-hydroxyindole acetic acid; 5-HT; serotonin; AAA; aromatic amino acids; AAT; aspartate aminotransferase; ADT; large neutral amino acid mixture; ALA; alanine; ASP; aspartate; BBB; blood-brain barrier; BCAA; branched-chain amino acids; BHM; β-hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید اکتانیک; 8:0; octanoic acid; 12:1; dodecenoic acid; 14:0; tetradecanoic acid; 14:1; tetradecenoic acid; 15:0; pentadecanoic acid; 15:1; pentadecenoic acid; 16:0; hexadecanoic acid; 16:1; hexadecenoic acid; 17:0; heptadecanoic acid; 17:1; heptadecenoic acid; 18:0;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید اکتانیک; AG; aminoglutethimide; BSA; bovine serum albumin; DMPO; 5,5-dimethyl-1-pyrroline N-oxide; ESR; electron spin resonance; HPLC; high performance liquid chromatography; hoMb; horse myglobin; huHb/Mb; human hemoglobin/myoglobin; I/R; ischemia/reperfusion; IST
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید اکتانیک; Medium-chain saturated fatty acids; Caprylic acid; Octanoic acid; Octanoate; Metabolism; Ghrelin; Ghrelin-O-acyltransferase; Membrane bound O-acyl transferase 4; Octanoylation; Acylation; Gastric absorption; EI; energy intake; FFA; free fatty acid; GH; gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید اکتانیک; Medium-chain saturated fatty acids; Caprylic acid; Octanoic acid; Octanoate; Metabolism; Ghrelin octanoylation; Acylation; FFA; free fatty acid; GH; growth hormone; GOAT; ghrelin O-acyltransferase; GHSR-1a; growth hormone secretagogue receptor 1a; LCFA; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید اکتانیک; BemPPOX; 5-(2-(benzyloxy)ethoxy)-3-(3-phenoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one; FA; fatty acid; FFA; free fatty acid; GHSR-1a; growth hormone secretagogue receptor 1 a; GOAT; ghrelin O-acyltransferase; MCFA; medium chain fatty acid; MES, LCFA; long chain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید اکتانیک; BH; 1-bromohaxane; BKC; benzalkonium chloride; CB; chlorobenzene; CM-H2DCFDA; 5-(and 6-)-chloromethyl-2′, 7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate, acetyl ester; DCs; dendritic cells; DCV5; concentration showing 5% decrease of cell viability relative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید اکتانیک; ACTH; adrenocorticotropin; CRH; corticotrophin releasing hormone; DMSO; dimethyl sulfoxide; EIA; enzyme-immuno assay; FBS; fetal bovine serum; FCS; fetal calf serum; GH; growth hormone; GHREL; ghrelin; GOAT; ghrelin O-acyl transferase; GOATi; ghrelin O-ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید اکتانیک; τ; lag time (h); C10; decanoic acid; C12; lauric acid; C18:1; oleic acid; C18:2; linoleic acid; C2; acetic acid; C3; propionic acid; C8; octanoic acid; Cs; saturated solubility of drug (mg/ml); D; diffusivity; D′; normalised diffusivity (s−1); IPM; i