حرارت اویمیک

در این صفحه تعداد 167 مقاله تخصصی درباره حرارت اویمیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده حرارت اویمیک
مقالات ISI حرارت اویمیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حرارت اویمیک; A; Electrode surface area; a⁎; Redness-greenness; Ablank; Absorbance of blank (control); Asample; Absorbance of samples; B; Color intensity; b⁎; Blueness-yellowness; BHT; Butylated hydroxytoluene; CRM; Certified reference materials; DPPH; 2,2 diph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حرارت اویمیک; Essential oil components; Ohmic heating; Combination treatment; Synergistic effect; Salsa; Foodborne pathogen; Carvone (PubChem CID: 16724); Eugenol (PubChem CID: 3314); Thymol (PubChem CID: 6989); Citral (PubChem CID: 638011);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حرارت اویمیک; ANOVA; analysis of variance; CMC; circular mapping catheter; ICD; implantable cardioverter-defibrillator; MSEP; multisensor esophageal probe; RF; radiofrequency; Esophageal temperature probe; Metal proximity; Ohmic heating; Radiofrequency ablation; Remote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حرارت اویمیک; Electroporation; Apple; Pulsed electric fields; Ohmic heating; Electrical conductivity disintegration index; Osmotic treatment; Glycerol; Freezing–thawing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حرارت اویمیک; Survey; Respondents; Novel and emerging food technologies; Commercialisation; HPP; Microwave; UV light; Ohmic heating; Cold plasma; Power ultrasound; Ozone; Dense phase carbon dioxide; PEF; Irradiation; IR