آشنایی با موضوع

ارگانوفسفات نامی عمومی است برای استرهای اسید فسفریک. ارگانوفسفره ها مواد شیمیایی در حشره کش هستند که به طور گسترده ای در کشاورزی استفاده می شود. وقتی افراد مانند کارگران کشاورزی در معرض مقادیر زیادی از ارگانوفسفره ها قرار می گیرند، این مواد شیمیایی می توانند مضر باشند. هنگامی که فرد، در اثر تماس با ارگانوفسفره، بیمار می شود، به عنوان مسمومیت ارگانوفسفره شناخته می شود. ترکیبات ارگانوفسفات به دو شکل حشره‌کش‌ها یا آفت‌کش‌های گیاهی و عوامل شیمیایی جنگی تولید و کاربرد دارند. اغلب سموم فسفره یا ارگانوفسفره در زمان جنگ جهانی دوم توسط دانشمند آلمانی به نام گرهارد شرادر کشف گردید. این سموم برای حشرات بسیار سمی و برای انسان و حیوانات نیز سمی است بنابراین در بهداشت مصرف کمی دارند. این سموم برروی بافتهای عصبی اثر کرده و در سیناپسها فعالیت کولین استراز را مختل می‌کنند(عدم تخریب استیل کولین در پایانه‌های پاراسمپاتیک). این سموم در انسان از طریق تنفس و جذب پوستی اثر می‌کنند.
در این صفحه تعداد 389 مقاله تخصصی درباره ارگانوفسفات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارگانوفسفات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; Critical thermal maximum; Ecological risk assessment; Global climate change; Multiple stressors; Organophosphates; 'Pace of life';
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; EST2; esterase 2 from A. acidocaldarius; EST2-S35C; serine 35 to cysteine EST2 mutant; AchE; acetylcholinesterases; OP; organophosphate; QDs; quantum dots; LOD; limits of detection; PEC; photoelectrochemical; p-NP; p-Nitrophenyl; TBP; Tri-n-butylphosphine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AChEIs; acetylcholinesterase inhibitors; ASD; Autism Spectrum Disorder; BuChE; pseudocholinesterase; EDs; endocrine disruptors; PIP2; phosphatidylinositol (3,4)-bisphosphate; PIP3; phosphatidylinositol (3,4,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; Occupational toxicology; Organophosphates; Urinary dialkyl phosphates; Cytome assay; Cholinesterase activity; Clinical evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; Acetylcholinesterase; Differentiation; Mesenchymal stem cells; Organophosphates; Tissue repair; AChE; Acetylcholinesterase; AP; alkaline phosphatase; CWAs; chemical warfare agents; Co-IP; Co-Immunoprecipitation; EtOH; ethanol; FA; focal adhesion; LC-MS; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; Cumulative acute exposure; Probabilistic method; Organophosphorus pesticides; Effect of LOQ and zero residues; EFSA; European Food Safety Authority; LOQ; limit of quantification; LOR; limit of reporting; OP; organophosphates; RPF; relative potency factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; OP; Organophosphates; DAPs; Dialkylphosphates; TCPy; 3,5,6-trichloro-2-pyridinol; IPPX; 2-isopropoxyphenol; DMP; Dimethylphosphate; DMTP; Dimethylthiophosphate; DMDTP; Dimethyldithiophosphate; DEP; Diethylphosphate; DETP; Diethylthiophosphate; DMDTP; Diet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; OPs; organophosphates; OCs; organochlorines; PYs; pyrethroids; FUs; fungicides; GC; gas chromatography; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; MRL; maximum residue limit; aHI; acute/short-term consumer health risk; ESTI; estimated short-te
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; Organophosphates; Intoxication; Evaluation; Hygiene Workers; Health risk; Fez - Morocco; Organophosphorés; Intoxication; Évaluation; Agents d'hygiène; Risque sanitaire; Fès - Maroc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; Acetylcholinesterase; Oxime; Benzhydroxamic acid; 4-Pyridine hydroxamic acid; 2-Pyridine aldoxime methyl chloride; Organophosphates; Sarin; Cyclosarin; Soman; VX; Bifunctional; Small molecule; Scavengers; Nerve agents; Detoxification; Rat; Guinea pig; ACh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; AChE; acetylcholinesterase; BBB; blood-brain barrier; HuBChE; human butyrylcholinesterase; OP; organophosphate; PON1; serum paraoxanase-1; PTE; phosphotriesterase; SE; status epilepticus; Bioscavengers; Nerve agent; Organophosphates; Oxime; Prophylactic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; Bioremediation; Directed evolution; Nerve agent; Organophosphates; Prophylactic; Rational designAChE, acetylcholinesterase; DFP, diisopropylfluorophosphate; HuBChE, human butyrylcholinesterase; MBL, metallo-β-lactamase; MPH, methyl parathion hydrolase; OP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانوفسفات; Residuos de plaguicidas; Plaguicidas no persistentes; Organofosforados; Piretroides; Plaguicidas persistentes; Plaguicidas organocloradosPesticide residues; Non-persistent pesticides; Organophosphates; Pyrethroids; Persistent pesticides; Organochlorine pe