ترکیبات ارگاسفروم

در این صفحه تعداد 115 مقاله تخصصی درباره ترکیبات ارگاسفروم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیبات ارگاسفروم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات ارگاسفروم; 2VD; 2-vinyl-4H-1,3-dithiin; DAS; diallyl sulfide; DADS; diallyl disulfide; DATS; diallyl trisulfide; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; HPLC; high performance liquid chromatography; OSCs; organosulfur compounds; Garlic; Cooked garlic; Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات ارگاسفروم; Garlic; Alcoholic liver disease; Reactive oxygen species; Nrf-2; Kupffer cells; Adiponectin; AC; alcoholic cirrhosis; ACC; acetyl-CoA carboxylase; AF; alcoholic fibrosis; AFL; alcoholic fatty liver; AGE; aged garlic extract; AH; alcoholic hepatitis; ALD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات ارگاسفروم; Environmental biocatalysis; organosulfur compounds; chloroperoxidase; peroxidation; volatile substrates.Biocatálisis ambiental; compuestos organoazufrados; cloroperoxidasa; peroxidación; sustratos volátiles.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات ارگاسفروم; OSCs; organosulfur compounds; DAS; diallyl sulfide; DADS; diallyl disulfide; DATS; diallyl trisulfide; MNU; testosterone- and N-methyl-N-nitrosourea; NDEA; N-nitrosodiethylamine; MPN; methyl-n-pentylnitrosamine; TPA; 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات ارگاسفروم; Epigenetics; Phytochemicals; DNA-methylation; Histone-modification; miRNA; Carcinogenesis; Akt; v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1; AP-1; Activator Protein-1; Bax; BCL2-associated X protein; Bcl2; B-cell CLL/lymphoma 2; Bcl-xL; B-cell lymphoma-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات ارگاسفروم; CSS; conventional soil-system; GLS; glucosinolate; SCS; soilless cultivation system; Brassicaceae; Glucoraphanin; Glucoerucin; Glucosativin; Sinigrin; Organosulfur compounds; Sulphate; Soilless cultivation system; Soil vs. soilless; Food composition; Food
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات ارگاسفروم; Food composition; Food analysis; Allium; Organosulfur compounds; Analytical methodologies; Bioactive compounds; Alk(en)yl cysteine sulfoxides; Allicin; Sulfides; Vinyldithiins; Ajoene; Allyl sulfide (PubChem CID: 11617); Diallyl disulfide (PubChem CID: 16
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات ارگاسفروم; MiRNA; Alkaloids; Organosulfur compounds; Aliphatic carboxylic acids; Water-soluble vitamins; Anticancer drugs; AM; allyl mercaptan; AOM; azoxymethane; CPT; camptothecin; DADS; diallyl disulfide; DHA; docosahexaenoic acid; DIM; 3,3′-diindolylmethane; EP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات ارگاسفروم; Garlic; Organosulfur compounds; HepG2 cells; DNA damage; Comet assayAFB1, aflatoxin B1; AM, allyl mercaptan; BaP, benzo(a)pyrene; CYP, cytochrome P450; DADS, diallyl disulfide; DADSO, allicin; DAS, diallyl sulfide; DMEM, Dulbecco’s modified Eagle’s medium