آشنایی با موضوع

جای خالی اکسیژن (VO) یک نقص نقطه مشترک رایج است که نقش مهمی در تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی اکسیدهای فلزی مانند ZnO دارد. با این حال، درک اساسی از VO هنوز هم بسیار نادر است.
در این صفحه تعداد 749 مقاله تخصصی درباره جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن
مقالات ISI جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; Oxidative coupling of methane; Electrophilic lattice oxygen; Oxide reducibility; Oxygen vacancy; Active sites;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; Charge separation; Oxygen vacancy; Photoelectrochemical water splitting; Photoanodes; DFT calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; Heterogeneous catalysis; Metal oxide catalysts; CeO2; Oxygen vacancy; Surface control; CO oxidation; CO2 reduction; Hydrogenation; Hydrolysis; Biomimetic catalysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; Monte Carlo simulations; FeO2 materials; Oxygen vacancy; Hysteresis loops; Polarization; Dielectric susceptibility; Critical temperature; RKKY interaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; AFM; atomic force microscopy; AIL; artificial inorganic leaf; AM; air mass coefficient (measure of solar irradiation); APD; arc plasma deposition; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transformed infrared spectroscopy; BE; binding energy; BET; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; Titanium oxycarbide; Heat treatment in carbon atmosphere; Nano-bump; Photocatalytic activity; Oxygen vacancy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; Mesoporous; Silica-ceria-zirconium composite; Oxygen vacancy; CO2 reforming; Stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; First-principles; Zinc oxide; Oxygen vacancy; Elastic properties; Formation energy; Anisotropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; Solid oxide fuel cell; Carbon removal by adsorbed water; Nickel/Yttrium-Stabilized Zirconia anode; Oxygen vacancy; Triple phase boundary (TPB);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای خالی اکسیژن یا تهی جایی اکسیژن; Monovalent substitution; Lanthanum manganites; Na concentration; Mixed valency; Magnetic inhomogeneity; Oxygen vacancy