پاتوفیزیولوژی

در این صفحه تعداد 1194 مقاله تخصصی درباره پاتوفیزیولوژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پاتوفیزیولوژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; CTO; chronic total occlusion; PCI; percutaneous coronary intervention; MDCT; multiple detector computed tomography; IVUS; intravascular ultrasound; CART; controlled antegrade and retrograde subintimal tracking; Chronic total occlusion; Pathophysiology; Pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Cerebrospinal fluid clearance; Pathophysiology; Cerebral blood flow; Idiopathic chronic adult hydrocephalus; Cerebrospinal fluid turnover; Diffusion tractography; Aclaramiento licuoral; Fisiopatología; Flujo sanguíneo cerebral; Hidrocefalia crónica del
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; cardiovascular; comorbidity; environment; gastrointestinal; genetics; immune; microbiome; neurologic; pathophysiology; rosacea; CeD; celiac disease; CVD; cardiovascular disease; GST; glutathione-S-transferase; GWAS; genome-wide association study; HLA; hum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; physical signs; pathophysiology; treatment; BMT; Bone marrow transplantation; CyA; Cyclosporine A; HCQ; Hydroxychloroquine; HLA; Human leukocyte antigen; IL; Interleukin; IVIG; Intravenous immunoglobulin therapy; JDM; Juvenile dermatomyositis; JM; Juvenil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; classification scheme; diagnosis; diastolic; ejection fraction; endpoints; heart failure; pathophysiology; preserved ejection fraction; pulmonary hypertension; subject eligibility; treatment; BNP; B-type natriuretic peptide; EF; ejection fraction; HF; hea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Tardive dyskinesia (TD); Pharmacogenetics; Pathophysiology; Dopamine D2 receptor gene (DRD2); Dopamine D3 receptor gene (DRD3); Vesicular monoamine transporter 2 gene (VMAT2/SLC18A2); Heparan sulfate proteoglycan 2 (HSPG2); Manganese superoxide dismutase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Aβ1-42; 42-amino acid-long Aβ peptide; AD; Alzheimer's disease; ADAPT; Alzheimer's Disease Anti-Inflammatory Prevention Trial; ADAS-Cog; Alzheimer's Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale; ADCS-ADL; Alzheimer's Disease Cooperative Study Activ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; AIDS; acquired immuno deficiency syndrome; ATP; adenosine triphosphate; AOC; alteration of consciousness; AQP4; aquaporin 4; Kv.4.2; A-type voltage-gated potassium channel; bFGF; basic fibroblast growth factor; BBB; blood brain barrier; BM; bone marrow; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; Sleep-disordered breathing; Treatment; Upper airway physiology; Precision medicine; Lung; Arousal; Upper airway muscles; Respiratory control; Personalised medicine; Pathophysiology; AHI; apnoea/hypopnoea index; EMG; electromyography; OSA; obstructive slee
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پاتوفیزیولوژی; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; AA; arachidonic acid; ACh; acetylcholine; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; AD; Alzheimer's Disease; ADP; adenosine diphosphate; Aβ; amyloid β; AMP; adenosine monophosphate; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepro