آشنایی با موضوع

فسفولیپاز آنزیمی از گروه لیپازها است که فسفولیپیدها را به اسیدهای چرب و ترکیبات چربی دوست دیگر تجزیه می‌کند. چهار گروه اصلی این آنزیم عبارتند از A، B، C و D. فسفولیپاز B یک لیزوفسفولیپاز است. فسفولیپاز C در چرخه اینوزیتول تری فسفات نقش دارد. انواع C و D فسفودی استراز نیز نامیده میشوند.
در این صفحه تعداد 1398 مقاله تخصصی درباره فسفولیپاز C که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فسفولیپاز C (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; 4-AP; 4-aminopyridine; AC; adenylate cyclase; Bis IV; bisindolylmaleimide IV; BKCa; large-conductance Ca2+-activated K+ channels; CaMKII; calcium/calmodulin-dependent protein kinase II; CNS; central nervous system; DA; dopamine; DMSO; dimethyl sulfoxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; Anxiety; Fear; Amygdala; Dopamine D2 receptor; Oxytocin receptor; Receptor-receptor interactions; Raclopride; Oxytocin; Heteroreceptor complexes; AC; adenylyl cyclase; BLA; basolateral complex; ADAR; adenosine A receptor; CAS; castor transcription factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; DAG; diacylglycerol; PPIns; phosphoinositides; RTK; receptor tyrosine kinase; GPCR; G-protein coupled receptor; Ins(1,4,5)P3; inositol 1,4,5-trisphosphate; PM; plasma membrane; BRET; bioluminescence resonance energy transfer; PLC; phospholipase C; PtdIns(
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; AACOCF3; arachidonyl trifluoromethyl ketone; AUDA; 12-(3-adamantan-1-yl-ureido)dodecanoic acid; CP85; Na-1-ethylsulfoxide-2-methyl-3-hyroxypyridin-4-one; CP94; 1,2-diethyl-3-hyroxypyridin-4-one; CPA; Cyclopiazonic Acid; DFO; Desferrioxamine; EC; endotheli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; AMG; anterior midgut; BAPTA-AM; 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; BSA; bovine serum albumin; CT; calcitonin; CAP2b; cardioacceleratory peptide 2b; CNS; central nervous system; CHO; Chinese hamster ovary; CRF; corticotropin-rele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; Somatostatin; sst5; AMPA receptor; Retinal ganglion cells; Neuromodulation; ACs; amacrine cells; AMPARs; AMPA receptors; AMPA currents; AMPAR-mediated currents; CaM; calmodulin; GCL; ganglion cell layer; GCs; ganglion cells; IP3; inositol 1,4,5-trisphosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; HGF; Hepatocyte growth factor; c-MET, MET; mesenchymal-epithelial transition factor; systemic sclerosis, SSc; scleroderma; ILD; interstitial lung disease; IPF; idiopathic pulmonary fibrosis; TGFβ; transforming growth factor beta; PLC; phospholipase C; PK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; At; Arabidopsis thaliana; DAG; diacylglycerol; ETI; effector-triggered immunity; HR; hypersensitive response; InsP3; inositol 1,4,5-triphosphate; PA; phosphatidic acid; PAMPs; pathogen-associated molecular patterns; PI; phosphatidylinositol; PI-PLC; phosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; AC; adenylyl cyclase; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AKAP; A-kinase anchor protein; AMP; 5′ adenosine monophosphate; AMPK; AMP-activated protein kinase; Arfgap1; ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1; Arhgef2; Rho guanine nucleotide ex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; Low salinity; Neuroendocrine-immunoregulatory network; Litopenaeus vannamei; Hormone; Biogenic amine; Second messenger; Immune response; proPO; prophenoloxidase; CRH; corticotrophin-releasing hormone; ACTH; adrenocorticotropic hormone; DA; dopamine; NE; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; urinary bladder; muscle contraction; transient receptor potential channels; acetylcholine; cholinergic agents; 2-APB; 2-aminoethoxydiphenyl borate; 4-DAMP; 1,1-dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium; ACh; acetylcholine; ATP; adenosine triphosphate; BK; la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; a.a.; amino acid; ATP; adenosine triphosphate; BH domain; Bcl-2-homology domain; BI-1; Bax inhibitor-1; BIRD-2; Bcl-2/IP3R disruptor-2; BRCA1; breast and ovarian cancer susceptibility gene 1; [Ca2 +]cyt; cytosolic Ca2 + concentration; CLL; chronic lymph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; Orexin; OX1 and OX2 receptors; Pain; Cannabinoid; Stress-induced analgesia; Periaqueductal gray; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; AL-orexin B; [Ala11, D-Leu15]orexin-B; AM 251; 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-1H-pyrazole-3-ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; AgRP; agouti-related peptide; AMPK; AMP-activated protein kinase; ARC; hypothalamic arcuate nucleus; CRH; corticotropin-releasing hormone; DSI; depolarization-induced suppression of inhibition; ERK; extracellular signal-regul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; Obstructive sleep apnea; Cardiovascular disease; Intermittent hypoxia; Oxidative stress; Hypoxia inducible factor-1; Endothelin-1; AHI; apnea-hypopnea index; ARBs; angiotensin II receptor blockers; BP; blood pressure; CAD; coronary artery disease; CamK;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; CCK; COOH-terminal octapeptide of cholecystokinin; TPA; 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate; PAK; p21-activated kinases; SFK; Src family of kinases; PKC; protein kinase C; PYK2; proline-rich tyrosine kinase 2; FAK; focal adhesion kinase; SHC; Src homolog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; Histamine; H3 receptor; Striatum; Calcium mobilization; Primary culture; Synaptosomes; ACPD; (±)-trans 1-Amino-1,3-dicarboxycyclopentane; [Ca2+]i; intracellular concentration of Ca2+; CNS; Central Nervous System; D1R; dopamine D1 receptor; D2R; dopamine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; 2-APB; 2-aminoethoxydiphenylborate; AR; acrosome reaction; 6-Bnz-cAMP; N6-benzoyladenosine-3′,5′-cyclic monophosphate; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; Epac; guanine nucleotide exchange factor activated by cAMP; GEF; guanine nucleotide exchange f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; Scaffold protein; Cardiomyocyte; Hypertrophy; Localization; NRVM; neonatal rat ventricular myocytes; PDZ; post synaptic density protein, drosophila disc large tumor suppressor, and zonula occludens-1 protein; PLC; phospholipase C; SH3; Src homology domain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; N18TG2 cells; Neuronal CaS; Gαq antisense knock-down; Gαi/o; Ca2+ mobilization; CaS responses; Protein kinase C; AEA; anandamide; 2-APB; 2-aminoethyldiphenyl borate; DRG; dorsal root ganglion; EGFP; enhanced green fluorescent protein; GPCR; G protein-co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; Akt/PKB; protein kinase B; CaM kinase-II; calcium/calmodulin-dependent protein kinase II; EGF; epidermal growth factor; ERK/Erk; extracellular-signal-regulated kinase activity/protein; GEF; guanine nucleotide-exchange factor; Itsn1; intersectin-1; MAPK/Ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; 3D lrECM; three-dimensional cultures of laminin-rich extracellular matrix; ACs; adenylyl cyclases; AKAP; A-kinase anchoring protein; ATP; adenosine triphosphate; β-AR; β adrenergic receptor; β-arr2; β-arrestin 2; BnT; benzylthio group; cAB; cAMP-bindi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; (DiC16-PIP3); 1-O-(1,2-di-palmitoyl-sn-glyero-3-O-phosphoryl)-D-myo-inositol-3,4,5-trisphosphate; (DiC8-PIP3); 1-O-(1,2-di-octanoyl-sn-glyero-3-O-phosphoryl)-D-myo-inositol-3,4,5-trisphosphate; (SOCE); store operated Ca2 + entry; (PLC); phospholipase C;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; CCK; COOH-terminal octapeptide of cholecystokinin; TPA; 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate; PAKs; p21-activated kinases; SFK; Src family of kinases; PKC; protein kinase C; PYK2; proline-rich tyrosine kinase 2; FAK; focal adhesion kinase; PKD; protein ki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; BEL; bromoenol lactone; DAS; days after sowing; DTT; dithiothreitol; DWL-PLA2; PLA2 activity in durum wheat leaves; ER; endoplasmic reticulum; E.U.; enzymatic units; FFA; free fatty acid; GFP; green fluorescent protein; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; PtdIns(4,5)P2, PIP2; phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate; PI; phosphoinositide; PI(4)P5-K; phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase; PLC; phospholipase C; PKC; protein kinase C; Ci-VSP; switchable phosphatase from Ciona intestinalis; AMP-PCP; β,γ-met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فسفولیپاز C; Crk; CT10 regulator of kinase; CRKL; Crk-like protein; ERK; extracellular signal regulated kinase; FCS; foetal calf serum; Gab1; Grb2-associated binder 1; Grb2; growth factor receptor bound protein 2; IL-6; interleukin-6; JAK; Janus kinase; HEK; human emb