عکس شیمی درمانی

در این صفحه تعداد 106 مقاله تخصصی درباره عکس شیمی درمانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عکس شیمی درمانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس شیمی درمانی; 56MESS; (1S2S-diaminocyclohexane)platinum(II)] dichloride; AIBN; 2,2′-azobisisobutyronitrile; Apt; aptamer; AUC; area under curve; BBR3464; (trans,trans,trans)-bis-mu-(hexane-16-diamine)-mu-[diammineplatinum(II)]bis[diammine(chloro)platinum(II)] tetrani
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس شیمی درمانی; Photochemotherapy; Neoplasms; Photosensitizing agents; Peritoneum; Photodynamic therapy; Peritoneal carcinomatosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس شیمی درمانی; urinary bladder neoplasms; cystoscopy; aminolevulinic acid; photochemotherapy; drug-related side effects and adverse reactions; AE; adverse event; BLC; blue light cystoscopy; CIS; carcinoma in situ; CTCAE; Common Terminology Criteria for Adverse Events; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس شیمی درمانی; prostatic neoplasms; photochemotherapy; WST11 compound; therapeutic occlusion; treatment outcome; AS; active surveillance; CSC; clinically significant cancer; FT; focal therapy; HIFU; high intensity focused ultrasound; IIEF; International Index of Erectil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس شیمی درمانی; atopic dermatitis; azathioprine; cyclosporin A; interferon gamma; methotrexate; mycophenolate mofetil; oral antihistamines; oral antimicrobials; oral steroids; photochemotherapy; phototherapy; systemic therapy; AAD; American Academy of Dermatology; AD; at
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس شیمی درمانی; urinary bladder neoplasms; photochemotherapy; chlorin e6; BCG vaccine; treatment failure5-ALA, 5-aminolevulinic acid; AE, adverse effect; BCG, bacillus Calmette-Guérin; CIS, carcinoma in situ; HAL, hexaminolevulinic acid; LUTS, lower urinary tract symptom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عکس شیمی درمانی; Dégénérescence maculaire liée à l'âge; Hématome maculaire; Recombinant tissu plasminogen activator; Vitrectomie; Vertéporfine; Photothérapie dynamique; Ranibizumab; Hexafluorure de soufre; Macular degeneration; Choroid hemorrhage; Tissue plasmi