فیزیکوشیمیایی

در این صفحه تعداد 180 مقاله تخصصی درباره فیزیکوشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فیزیکوشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیزیکوشیمیایی; New aquaculture fish species; Somatic; Physicochemical; Instrumental texture; Sensory characterization; Sensory references;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیزیکوشیمیایی; calorimetry; crystallography; infrared spectroscopy; Raman spectroscopy; X-ray diffractometry; polymorphism; crystallization; hygroscopicity; physicochemical; stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیزیکوشیمیایی; log P; liposomes; albumin; micelles; nanoparticles; formulation vehicles; formulation; lipoproteins; pharmacokinetics; physicochemical; ATC; anatomical therapeutic chemical; DDS; drug delivery system; MPS; mononuclear phagocyte system; HSA; human serum al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیزیکوشیمیایی; SPR; sweet potato residue; SEM; scanning electron microscopy; TEM; transmission electron microscopy; XRD; X-ray diffraction; TGA; thermogravimetric analysis; OHC; oil holding capacity; WC; welling capacity; WHC; water holding capacity; Cellulose nanocryst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیزیکوشیمیایی; Physicochemical; Homeopathy; Zincum metallicum; Lactose; Trituration; XRD; X-ray diffraction; TEM; transmission electron microscopy; EDS; energy dispersive X-ray spectroscopy; SEM; scanning electron microscopy; AAS; atomic absorption spectroscopy; TG; The