آب انار

در این صفحه تعداد 80 مقاله تخصصی درباره آب انار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آب انار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; Placenta; Hypoxia; Hsp90; Apoptosis; Pomegranate; ad lib; ad libitum; HPX; hypoxia at 12% oxygen; IUGR; intrauterine growth restriction; JZ; junctional zone; Laby; labyrinthine zone; NOX; normoxia at 21% oxygen; PJ; pomegranate juice; FR; food restriction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; DMSO; Dimethyl sulfoxide; hAT; human adipose tissue; AO; amine oxidase; SSAO; semicarbazide-sensitive amine oxidase; MAO; Monoamine oxidase; Pun; punicalagin; EA; ellagic acid; PJ; Pomegranate juice; ROS; reactive oxygen species; Caffeic acid (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; Androgen receptor; Anti-proliferative activity; Cancer cell lines; Different accessions; Phenolic compounds; Pomegranate; AR; androgen receptor; ETs; ellagitannins; PJ; pomegranate juice; TPC; total phenols content;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; Pomegranate; Ellagitanins; Antioxidant activity; Cancer cell lines; Non-edible tissues; TPC; total phenols content; ETs; ellagitanins; (PJ); Pomegranate juice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; Parkinson's disease; Mitochondria; Oxidative stress; Inflammation; Pomegranate juice; Polyphenols; Rotenone; Neuroprotection; Neurotoxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; 7,8-DHF; 7,8-dihydroxyflavone; Aβ; amyloid beta; AchE; acetylcholine-esterase; ABCA1; ATP-binding cassette transporter 1; APP; amyloid precursor protein; Akt; protein kinase B; ApoE; apolipoprotein E; AAV/Aβ; adeno-associated viral vector carrying Aβ c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; Pomegranate juice; Punica granatum; Plasma C-reactive protein (CRP); InflammationBMI, body mass index; CIMT, carotid intima-media thickness; CI, confidence interval; CMA, Comprehensive Meta-Analysis; CRP, C-reactive protein; HOMA-IR, homeostasis model ass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; Cholesterol; Cigarette smoke; Macrophages; Oxidative stress; Paraoxonase2; Pomegranate juice; ABCA1; ATP-binding cassette A1; CS; cigarette smoke; CVD; cardiovascular disease; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescin-diacetate; DHC; dihydrocumarin; GAE; gall
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; HCR; high-capacity runner; LCR; low-capacity runner; RPM; rat peritoneal macrophages; HDL; high-density lipoprotein; LDL; low-density lipoprotein; Ox-LDL; oxidized LDL; PON1; paraoxonase 1; PON2; paraoxonase 2; PJ; pomegranate juice; GAE; gallic acid equi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; Pomegranate juice; Type 2 diabetes; Fasting serum glucose; Insulin; Hypoglycemic response; Diabetic patients; HOMA; homeostatic model assessment; HOMA %B; β-cell function; HOMA-IR; insulin resistance; FSG; fasting serum glucose; PJ; pomegranate juice; T2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آب انار; Food analysis; Food composition; Laboratory harmonization; DPPH; UV-vis spectroscopy; Reaction kinetics; Antioxidant classes; BHT; Essential oil; Pomegranate juice; Lemon juice; Green tea infusion;