تمرین بر اساس یادگیری و بهبود

در این صفحه تعداد 688 مقاله تخصصی درباره تمرین بر اساس یادگیری و بهبود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تمرین بر اساس یادگیری و بهبود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; surgery residency training; Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME); American Board of Surgery In-Training Examination (ABSITE); milestones; prediction; Patient Care; Medical Knowledge; Systems-Based Practice; Practice-Based Learning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; duty hours; orthopedics; academic productivity; Patient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice; Professionalism; Interpersonal and Communication Skills;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; resident education; surgical simulation; cast removal; cast saw burn; Patient Care; Practice-Based Learning and Improvement; Interpersonal and Communication Skills;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; in-training examination; OITE score; postgraduate year; orthopedic surgery; resident; intern; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; Open vascular surgery; General surgery resident training; Kidney transplantation; Vascular surgery fellowships; Patient Care; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; thoracic transplant; fellowship; super fellowship; surgical training and transplant; Patient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Interpersonal and Communication Skills; Professionalism; Systems-Based Practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; education; ventricular assist device; teaching; surgical procedure; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; operative experience; surgical training; resident education; duty hours; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice; Medical Knowledge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; patient care and procedural skills; medical knowledge; practice-based learning and improvement; professionalism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; automaticity; laparoscopy; simulation training; surgical education; Practice-Based Learning and Improvement; Professionalism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; Surgical training, Rural hospital; Rural surgery; Core surgical training; Medical Knowledge; Professionalism; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; Plastic Surgery; Medical Education; One-day course; Surgery; Medical Student; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; echocardiography; ultrasonography; curriculum; critical care; surveys and questionnaires; Systems-Based Practice; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; robotic surgery; training; colorectal fellowship; Practice-Based Learning and Improvement; Patient Care; Professionalism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; QITI; trainee; NSQIP; quality; clinical outcomes research; Medical Knowledge; Patient Care; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; microsurgery; simulation; silicon; PVA tube; low fidelity model; Practice-Based Learning and Improvement; Professionalism; Interpersonal and Communication Skills;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; surgery education; medical student education; ACS/ADPS resident preparatory curriculum; cost; Patient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice; Professionalism; Interpersonal and Communication Skills;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; Clinical anatomy knowledge; Dissection; Multiple-choice examinations; Basic science retention; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; surgical education; orthopedic surgery; residents; fellows; Practice-Based Learning and Improvement; Patient Care; Systems-Based Practice; Professionalism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; Clinician-Scientist; Academic, Research Year; Publications, Orthopaedic Research; Medical Knowledge; Patient Care; Systems-Based Practice; Practice-Based Learning and Improvement; Interpersonal and Communication Skills; Professionalism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; Surgery; Training; Education; Perceptions; Sierra Leone; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; medical student education; clinical research; global health; Swaziland; circumcision; HIV/AIDS; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Professionalism; Systems-Based Practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; mistreatment; surgery; clerkship; student; education; abuse; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice; Professionalism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; open surgical simulation; pyeloplasty; surgical education; children; Practice-Based Learning and Improvement; Patient Care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; surgical education; pediatric orthopedics; developing country; Haiti; needs assessment; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice; Medical Knowledge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; cystoscopy; video recording; interrater variability; rater-based assessment; surgical education; Patient Care; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; self-assessment; expert assessment; training; evaluation; laparoscopic cholecystectomy; laparoscopic skills; Patient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice; Professionalism; Interpersonal and Communication
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; robot-assisted surgery; spatial cognitive ability; mental rotation test; learning curve; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; assessment; technical skill; General Surgery; certification; surgical trainee; education; Patient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice; Professionalism; Interpersonal and Communication Skills;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; functional laterality; laparoscopy; motor skills; surgeons; Systems-Based Practice; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; breast surgery; operative Volume; resident education; ACGME; Patient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; advanced standing positions; general surgery; attrition; match; replacement residents; selection process; Patient Care; Medical Knowledge; Professionalism; Interpersonal and Communication Skills; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Prac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; crowdsourcing; surgical simulation; surgical education; vessel ligation; Patient Care; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; grit; non-cognitive assessment; conscientiousness; self-control; rthopaedic residents; Practice-Based Learning and Improvement; Interpersonal and Communication Skills; System-Based Practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; laparoscopy; simulation-based assessment; crisis management; technical skills; nontechnical skills; Patient Care; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; minimally invasive surgery; surgical education; surgery; continuing medical education; Patient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; general surgery residency; resident clinic; residency autonomy; practice management; transition to practice; Patient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice; Professionalism; Interpersonal and Communication
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تمرین بر اساس یادگیری و بهبود; thoracic surgery; video-assisted; thoracotomy; resident preparedness; workforce; procedures; Practice-Based Learning and Improvement; Patient Care; Systems-Based Practice;