نرخ ثابت

در این صفحه تعداد 360 مقاله تخصصی درباره نرخ ثابت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نرخ ثابت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ ثابت; 7-DHC; 7-dehydrocholesterol; 8-DHC; 8-dehydrocholesterol; SLOS; Smith-Lemli-Opitz syndrome; CDPX2; X-linked dominant chondrodysplasia punctata; DHCR7; 7-dehydro-cholesterol reductase; MeOAMVN; 2,2′-azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitrile); HPLC; high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ ثابت; DMF; dimethylformamide; Em; met-tyrosinase; Ed; deoxy-tyrosinase; Eox; oxy-tyrosinase; EmD; met-tyrosinase/l-dopa complex; EoxD; oxy-tyrosinase/l-dopa complex; EmM; met-tyrosinase/l-tyrosine complex; EoxM; oxy-tyrosinase/l-tyrosine complex; D; o-diphenol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نرخ ثابت; Redox signaling; Localized H2O2 concentrations; Rate constants; Thiol reactivity; Cytosol-nuclear traffic; DNA binding and transactivationAD, activation domain; ER, endoplasmic reticulum; GPx, glutathione peroxidases; NES, nuclear exporting signal; NLS, n