توصیه ها

در این صفحه تعداد 675 مقاله تخصصی درباره توصیه ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توصیه ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; Leadless pacemaker; Recommendations; Board-certified electrophysiologists; Stimulateur sans sonde; Recommandations; Rythmologues diplômés; CE; conformité européenne; CNEDiMTS; Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des techn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; Aprendizaje autorregulado; Motivación; Estrategias de aprendizaje; Ciencias de la salud; Recomendaciones; Self-regulated learning; Motivation; Learning strategies; Health Sciencies; Recommendations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; Biosimilars; Position statement; Recommendations; Interchangeability; Immunogenicity; Rheumatic diseases; Biosimilares; Posicionamiento; Recomendaciones; Intercambiabilidad; Inmunogenicidad; Enfermedades reumáticas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; Hiring discrimination; Referrals; Recommendations; Information networks; Labor market; Laboratory experiment; Quality standards;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; Psoriatic arthritis; Treatment of psoriatic arthritis; Recommendations; Disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs); Biologic therapy; Spanish Society of Rheumatology; Artritis psoriásica; Tratamiento artritis psoriásica; Recomendaciones; Fármacos a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; Empirical software engineering; Industry; Research; Grounded theory; Survey; Case study; Quasi-experiment; Challenges; Solutions; Recommendations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; Automobile driving; Recommendations; Acquired brain damage; Traumatic brain injury; Stroke; HAS; French National Authority for Health; NPABD; non-progressive acquired brain damage; TBI; traumatic brain injury; UFOV; useful field of view;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; adverse effects; hydroxychloroquine; lupus erythematosus; monitoring; recommendations; retinopathy screening; whole blood levels; ABW; actual body weight; AE; adverse effect; CLE; cutaneous lupus erythematosus; G6PD; glucose-6-phosphate dehydrogenase; HCQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; Invasive candidiasis; EPICO project; Critically ill patients; Interactive games; Multifaceted educational intervention; Quality improvement; Recommendations; Candidiasis invasiva; Proyecto EPICO; Paciente crítico; Juegos interactivos; Intervención educa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توصیه ها; Invasive candidiasis; EPICO project; Critically ill patients; Interactive games; Multifaceted educational intervention; Quality improvement; Recommendations; Candidiasis invasiva; Proyecto EPICO; Paciente crítico; Juegos interactivos; Intervención educa