آشنایی با موضوع

تئوری خود مختاری (SDT) یک ماکروتئوری در انگیزش انسان است که به رشد و کارکرد شخصیت در زمینه های اجتماعی توجه دارد. این تئوری متمرکز است بر درجه ای که رفتارهای انسانی ارادی یا خود مختار هستند، یعنی اینکه تا چه اندازه مردم اعمالشان را در بالاترین سطح تعمق دانسته و کارهایی را که با احساس کامل انتخاب کردن همراهند به عهده می گیرند. تئوری خود مختاری بر مبنای یک متا تئوری دیالکتیک ارگانیسمیست که با این فرض شروع می شود که مردم ارگانیسمهایی هستند فعال، با تمایلات ذاتی به سوی رشد و نمو روانشناختی که در تلاش برای تسلط یافتن بر چالش های مداوم، و جمع کردن تجربه هایشان در یک احساس منسجم از خود هستند. این تمایل طبیعی انسانی به خودی خود کار نمی کند بلکه در عوض نیاز به تقویت و حمایت از سوی محیط اجتماعی دارد تا به طور موثری عمل کند. یعنی اینکه، بافت اجتماعی می تواند حمایتگر و یا بازدارنده تمایلات طبیعی به مشارکت فعال و رشد روانشناختی باشد. بنابراین، این جدالِ بین ارگانیسمِ فعال و بافت اجتماعیست که مبنای پیشگوییهای تئوری خود مختاری در باره رفتار، تجربه و رشد است. در تئوری خود مختاری، تقویت کننده های رشد و عملکرد سالم، با استفاده از مفهوم نیازهای اولیه روانشناختی- که ذاتی، همگانی و اساسی برای سلامت و رفاه هستند- مشخص شده اند. یعنی اینکه نیازهای اولیه روانشناختی جنبه ای طبیعی از نوع بشر است که در مورد همه مردم، بدون توجه به جنس، گروه و یا فرهنگ، به کار بسته می شود. هر چقدر که این نیازها مداوما برآورده شوند، به همان اندازه مردم به طور موثری عمل کرده و سالم رشد می کنند؛ اما هر چقدر که آن نیازها بازداشته شوند، مردم شواهد ناخوشی و عملکرد نامطلوب را نشان خواهند داد. جنبه های تاریکتر رفتار و تجربه انسان، تحت عنوان نیازهای بازداشته شده دانسته شده اند. تئوری خود مختاری یک تئوری کلی از انگیزش و شخصیت است که در طی سه دهه گذشته به صورت مجموعه ای از چهار مینی- تئوری شکل گرفته که همگی در متا تئوری دیالکتیک ارگانیسمی و مفهوم نیازهای اولیه اشتراک دارند. هر مینی- تئوری برای توضیح دادن مجموعه ای از پدیده های انگیزشی، که از طریق پژوهشهای میدانی و کتابخانه ای با فوکوس بر موضوعات مختلف حاصل شده اند، ایجاد شده است.
در این صفحه تعداد 380 مقاله تخصصی درباره تئوری خود مختاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تئوری خود مختاری
مقالات ISI تئوری خود مختاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Self-Determination Theory; Video games; Gaming; Internet Gaming Disorder; Basic psychological need; Motivation; Path analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Hierarchical model; Self-determination theory; Top-down effect; Bottom-up effect; Longitudinal study; Modelo jerárquico; Teoría de la autodeterminación; Efecto arriba-abajo; Efecto abajo-arriba; Estudio longitudinal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Modelo jerárquico; Teoría de la autodeterminación; Efecto arriba-abajo; Efecto abajo-arriba; Estudio longitudinal; Hierarchical model; Self-determination theory; Top-down effect; Bottom-up effect; Longitudinal study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Self-determination theory; Need satisfaction; Teacher-student relationship; Student-student relationship; Adolescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Motivational profiles; Self-regulated learning; Self-determination theory; Monitoring accuracy; Regulation accuracy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Motivation and benefits; Professionalization; Project management profession; Self-determination theory; Voluntary certification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Gamification; Self-determination theory; Improving classroom teaching; Interactive learning environments; Teaching/learning strategies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Self-determination theory; Gamification; Flipped classroom; Gamified flipped classroom; Perceived motivation; Learning performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Worksite health promotion; Physical activity; Self-determination theory; Autonomous motivation; Cardiorespiratory fitness; Blood pressure; Cholesterol;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Psychological needs; Intensive longitudinal design; Within-person; Multi-level modeling; Ambulatory assessment; Self-determination theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری خود مختاری; Mentors; Social participation; Psychological theory; Quality of life; Rehabilitation; Spinal cord injuries; ANCOVA; analysis of covariance; bCI; bias-corrected confidence interval; QoL; quality of life; SCI; spinal cord injury; SDT; self-determination the