سیستم های اجتماعی-زیست محیطی

در این صفحه تعداد 152 مقاله تخصصی درباره سیستم های اجتماعی-زیست محیطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم های اجتماعی-زیست محیطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Coastal sustainability; Human behavior; Living shorelines; Ecological restoration; Salt marsh; Social-ecological systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Social-ecological systems; Land degradation neutrality; SDGs; Sustainable land management; Natural capital; Baselines;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Underuse; Social-ecological systems; Biodiversity; Biocultural diversity; Human-intervention; Ecosystem services; Conservation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Ecosystem approach to fisheries; Small-scale fisheries; Co-management; Social-ecological systems; Enabling conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Range management; Non-equilibrium theory; Commercial agriculture; Subsistence agriculture; Biophysical degradation; Social-ecological systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Cumulative effects assessment; Cumulative impact; Marine management; Marine spatial planning; Social-ecological systems; Ecosystem approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Cities; Social-ecological systems; Civic ecology; Green commons; Green infrastructure; Nature-based solutions; Urban regeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Land use; Policy; Social-ecological systems; Agriculture; Forestry; Public goods; Ecosystem services; Social benefits; Environmental benefits; Governance; Cooperation; Institutional change; Motivations; Drivers; Multi-actor initiatives; Innovation; Europe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Bayesian Belief Networks; Land use Land Cover Change; Poverty Alleviation; Well-being; Ecosystem Services; Social-Ecological Systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Semantic networks; Knowledge networks; Social-ecological systems; Integrated local ecological knowledge; Latent semantic analysis; Social network analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Risk; Insurance; Social-ecological systems; Fisheries management; Sustainability; Complex adaptive systems; Agent-based model; Common-pool resource; Human behavior; Cooperation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; CHANS; Coupled Human Natural Systems; SEHT; Social-ecohydrological thresholds; SES; Social-ecological systems; SHS; Social-hydrological systems; Ecosystem services; Social-ecological systems; Social-hydrological systems; Trait-based ecology; Resilience; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Food sovereignty; Food systems; Food security; Sustainable fisheries; Sustainable fishing communities; Social-ecological systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Ecosystem services; Social-ecological systems; Ecosystem-based management; Time lag; Venice lagoon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Ecological (green) infrastructure; Environmental conservation; Collaborative planning; Sustainability; Social-ecological systems; Transdisciplinary; Policy; Review; South Africa; Natural resource management (NRM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Ecotourism; Nature-based tourism; Social-ecological systems; Private Land Conservation; Private protected areas; South Africa; Cultural ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Citizen science; Power of place; Place-based citizen science; Integrated citizen science; Social-ecological systems; Conservation decision making; Open science; GIS; Open data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Integrated landscape approach; Conservation and development; Society/environment trade-offs; Social-ecological systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های اجتماعی-زیست محیطی; Principle-agent relationship; Residential landscape; Social-ecological systems; Urban ecology; Urban forest; Urban tree canopy;