سایت های شبکه های اجتماعی

در این صفحه تعداد 185 مقاله تخصصی درباره سایت های شبکه های اجتماعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سایت های شبکه های اجتماعی
مقالات ISI سایت های شبکه های اجتماعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سایت های شبکه های اجتماعی; Social networking sites; Theory of planned behavior; Health-related information; Socializing; Health-related self-improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سایت های شبکه های اجتماعی; Customer participation; Motivations; Social media; Social networking sites; Online brand communities; Brand trust; Brand loyalty; Branding co-creation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سایت های شبکه های اجتماعی; Internet addiction; Internet-use expectancies; Fear of missing out; FoMO; Social networking sites; Online communication; Internet-communication disorder;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سایت های شبکه های اجتماعی; Social networking sites; Fear of missing out; FOMO; Negative consequences of mobile device use; Social networking intensity; Adolescents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سایت های شبکه های اجتماعی; Social networking sites; The expectation-confirmation model and IS continuance (ECM-ISC); Gender; Gender differences;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سایت های شبکه های اجتماعی; Gender; Social networking sites; Facebook; Continuance intention; Satisfaction; Uses and gratifications; Gendered self-construal; Relational interdependence; Collective interdependence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سایت های شبکه های اجتماعی; Social networking sites; Facebook; Learning aid; Learning technologies; Computer-assisted learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سایت های شبکه های اجتماعی; Selfies; Social networking sites; Theory of planned behavior (TPB); Narcissism; Self-presentation; Selfie-posting;