زمینه های قهوه مصرف شده

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره زمینه های قهوه مصرف شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زمینه های قهوه مصرف شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های قهوه مصرف شده; Spent coffee grounds; Valorization; Solid-liquid extraction; Nanofiltration; BC; batch concentration; BCC; brown-coloured compounds; CA; chlorogenic acid; CF; caffeine; DFVR; degree of feed volume reduction; GAE; gallic acid equivalent; HPLC; high perform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های قهوه مصرف شده; Antioxidant and antimicrobial activity; Food waste products; Nanosizing; Nematicidal activity; Residue free up-cycling; Waste into value; Spent coffee grounds; GC; Grape seeds; GS; High Pressure Homogenization; HPH; High Speed Stirring; HSS; Laser Diffrac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های قهوه مصرف شده; SCG; Spent coffee grounds; RDCB; Roasted defective coffee bean; ASE; Accelerated solvent extraction; FFA; Free fatty acid; FA; Fatty acid; Coffee residues; Spent coffee grounds; Wet biomass; Solvent extraction; Mechanical expression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های قهوه مصرف شده; Spent coffee grounds; Espresso in capsules; Ethanolic extraction; Volatile profile; Antioxidant activity; Sun protection factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های قهوه مصرف شده; Spent espresso coffee; Microwave-assisted extraction; Response surface methodology; Total polyphenol content; DPPH; FRAP; SCG; spent coffee grounds; SCGE; spent coffee grounds extract; MAE; microwave-assisted extraction; RSM; response surface methodology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های قهوه مصرف شده; Barley; Corn; Coffee adulteration; Coffee husks; Spent coffee grounds; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy; DR; diffuse reflectance; DRIFTS; diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy; DLATGS; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زمینه های قهوه مصرف شده; Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Gallic acid (PubChem CID: 370); Catechin (PubChem CID: 9064); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Rutin (PubChem CID: 5280805); P-coumaric (PubChem CID: 637542); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067).; Antioxidant