آشنایی با موضوع

در ریاضیات، هماهنگ های کروی یا هارموینک های کروی Spherical harmonics بخش زاویه‌ای مجموعه‌ای از جواب‌های متعامد برای معادله لاپلاس هستند که در دستگاه مختصات کروی بیان شده است. هماهنگ های کروی کاربردهای نظری و عملی زیادی دارند، به ویژه در محاسبه ترازهای الکترونی اتم ها، نمایش میدان های گرانشی، میدان مغناطیسی سیارات و تابش زمینه کیهانی. در گرافیک رایانه‌ای سه بعدی، هماهنگ های کروی نقش خاصی را در مسائل گوناگونی بازی می‌کنند، مانند نورپردازی غیرمستقیم و تشخیص اشیای سه بعدی. میدان جاذبه ی جهانی به طور وسیع توسط توابع پایه ی هارمونیک کروی مدلسازی می شود. هارمونیکهای کروی توابعی متعامد برروی سطح کره هستند. این توابع برای مدلسازی های جهانی بسیار مناسب می باشند و با داده های جهانی و همگن سازگاری بیشتری دارند و نمی توان از آنها برای بهبود محلی میدان گرانی زمین استفاده نمود.
در این صفحه تعداد 212 مقاله تخصصی درباره هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; High-order time integration; Multi-level spectral deferred corrections; Implicit-explicit splitting; Atmospheric flows; Shallow-water equations on the rotating sphere; Spherical harmonics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Spherical harmonics; Non-spherical particles; Optimisation; Surface segmentation; Mathematical modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; 70E50; 70F15; 70M20; 70G10; Computational algebra; Perturbation theory; Close binary systems; Potential theory; Spherical harmonics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Radiative transfer equation; Light propagation in tissue; Multidimensional PL equations; Spherical harmonics; Nodal collocation method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Bipolar disorder; Cortical complexity; Fractal dimension; Magnetic resonance imaging (MRI); Morphometry; Spherical harmonics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Stochastic microstructure modeling; Power cell; Lithium-ion battery; Anodes; Spherical harmonics; Anisotropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Finite element method; Density functional theory; Spherical harmonics; Self-consistent field; Poisson equation; Partial differential equation; Quantum chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; 32A50; 42B35; Reproducing kernels; Spherical harmonics; Symplectic harmonics; Pizzetti formulas; Plane waves; Stiefel manifolds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Structure identification; Molecular dynamics; Bond-orientational order; Spherical harmonics; Linear interpolation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Multi-field materials; Fundamental solutions; Elliptic operators; Spherical harmonics; Boundary element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Riesz energy; Logarithmic energy; Determinantal processes; Spherical harmonics; Discrepancy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Acoustic cavitation; Gas bubbles; Sonochemistry; Dual frequency; Instability; Spherical harmonics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Gravitational potential; Spherical harmonics; Streaming potential; Electrophoretic velocity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Spectral scheme; Kohn-Sham density functional theory; Spherical harmonics; Spherical Bessel functions; Computational efficiency; Spectral convergence; Parallel scaling performance; Eigenvalue problem; LOBPCG; Chebyshev filtering; Nano clusters; Super at
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Silicate glasses; Spherical harmonics; Rotational invariations; Cations; Bond angle distribution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; Total electron content (TEC); Regional ionospheric grid model; Spherical harmonics; IRI-2012; Ionosonde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هماهنگ های کروی، هارموینک های کروی; CFE; Comisión Federal de Electricidad; CONAGUA/CNA; Comisión Nacional del Agua; DDK; Deccorelation filter for GRACE data created by J. Kusche (GFZ, Posdam, Germany); GLDAS; Global Land Data Assimilation System (LSM output dataset); GRACE; Gravity Recove