آشنایی با موضوع

پوشش دهی دورانی یا اسپین کوتینگ Spin coating روشی رایج، در علوم و مهندسی، برای نشاندن لایه‌های نازک و یکنواخت مواد بر روی یک زیرساخت مسطح است. در این روش معمولاً از یک ماده محلول مانند لاک نوری‌ برای لایه زنی استفاده می شود. برای انجام پوشش به روش چرخشی، ابتدا مایعی از ماده مورد پوشش بر سطح زیرلایه و در مرکز زیر لایه پاشیده می شود. سپس زیر لایه تا رسیدن به سرعت خاصی که مورد نظر است شتاب دورانی داده می شود. زیر لایه بر روی صفحه دواری که قابل چرخیدن است قرار می گیرد و به وسیله اعمال یک خلاء ناچیز به آن می چسبد. با این کار مایع یا سیال بر سطح زیرلایه دفع می شود و به عبارتی این روش مبتنی بر نیروی گریز از مرکز است. در مرحله بعد زیر لایه با سرعت ثابتی می چرخد و نیروهای چسبنده سیالات موجب یک لایه نازک بر سطح زیرلایه می شوند. در این مرحله اگر سیال دارای حلال فرار باشد این حلال بخار می شود و لایه نازک پوشش بر سطح زیر لایه باقی می ماند. پس از خشک شدن لایه، ماده پوشش بر روی زیر لایه تولید شده است. در این روش عواملی همچون چسبندگی محلول، سرعت زاویه ای چرخش زیرلایه، زمان چرخش و برخی عوامل دیگر نقش اساسی دارند. به عنوان نمونه چنانچه سرعت چرخش بیش از حد زیاد باشد لایه بسیار نازک خواهد شد و از طرفی لایه بسیار نازک می تواند بیانگر زمان زیاد چرخش باشد و باید آن را کاهش داد. درست عکس این مطالب نیز برای لایه های ضخیم صادق است و بنابر این باید زمان و سرعت را با توجه به میزان چسبندگی و سطح زیر لایه و جنس زیرلایه به درستی انتخاب نمود. کاربردها: روش پوشش دورانی معمولاً برای لاک زدن روی قرص‌های زیر ساخت در صنعت میکروالکترونیک و فناوری میکرو استفاده می‌شود. ضخامت لابه ایجاد شده به گرانروی لاک نوری، سرعت دورانی، شتاب و طول زمان چرخش وابسته‌است. در میکروالکترونیک ضخامت‌هایی در حدود چند میکرو متر و کمتر مرسومند زیرا که لاک نوری فقط به عنوان یک پوشش محافظ یا پوشش قربانی استفاده می‌شود و ساختار اصلی روی خود متن کوچکقرص قرار می‌گیرد. ولی در فناوری میکرو بعضاً ساختارهایی از جنس خود لاک تولید می‌شود که در آن نیاز به ایجاد لایه‌های ضخیم تر وجود دارد. از دیگر کاربردهای این روش می‌توان از لایه نشانی انواع مواد آلی و شیمیایی، لایه‌نشانی انواع سل ژل، یا پوشش رنگ نام برد.
در این صفحه تعداد 234 مقاله تخصصی درباره پوشش دهی دورانی، اسپین کوتینگ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پوشش دهی دورانی، اسپین کوتینگ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش دهی دورانی، اسپین کوتینگ; P3HT; Poly(3-hexylthiophene); OFET; Field effect transistor; Organic electronics; Solution processing; Solution processed; Data repository; Database; Process-property relationship; Channel length; Molecular weight; Spin coating; Spin-coating; Chloroform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش دهی دورانی، اسپین کوتینگ; Porous polymer materials; Antireflection; Low reflective index; Spin-coating; Emulsion polymerization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش دهی دورانی، اسپین کوتینگ; Gold nanoparticles; Seeded growth; Linker-free silicon; Spin-coating; Embedded gold nanoparticles; Schottky barrier diodes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش دهی دورانی، اسپین کوتینگ; Perovskite; Mixed halides; Spin-coating; Solar cells; Planar heterojunction; Current–voltage (I–V); metal oxide; RF-sputtering
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش دهی دورانی، اسپین کوتینگ; Magnesium phthalocyanine; Schottky diode; Spin-coating; Effect of conductivity type of substrate; Thermal evaporation; Current-voltage measurement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش دهی دورانی، اسپین کوتینگ; Solid oxide fuel cell; Spin-coating; Nano-web-structured thin-film layer; La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ;