اکسید استایرن

در این صفحه تعداد 102 مقاله تخصصی درباره اکسید استایرن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسید استایرن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید استایرن; FBG; fasting blood glucose; VAOC; volatile aromatic organic compound; ROS; reactive oxygen species; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; IL-8; interleukin-8; NF-κB; nuclear factor-kappa-B; SO; styrene oxide; h; hours; MAPK; mitogen-activated protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید استایرن; Adsorption; Colloids; Diblock-copolymer; Inorganic pigment; Polymer; Poly-electrolyte; Surface tension; Styrene oxide; Surfactant; Dispersant; Zeta-potential; Depletion; Heterogeneous surface charge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید استایرن; ICL; inter strand DNA crosslink(s); SM; sulphur mustard; SSB; single strand DNA break(s); N7-HETEG; N7-[2-[(2-hydroxyethylthio]-ethyl]guanine; N3-HETEA; N3-[2-[(2-hydroxyethylthio]-ethyl]adenine; O6-HETEG; O6-[2-[(2-hydroxyethylthio]-ethyl]guanine; Bis-G;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید استایرن; CO2; carbon dioxide; MOF; metal-organic framework; H2-BDC; benzene-1,4-dicarboxylic acid; 2,6-NDC; 2,6-naphthalenedicarboxylic acid; 4,4′-bipy; ,4,4′-bipyridine; PO; propylene oxide; PC; propylene carbonate; SO; styrene oxide; TBAB; tetrabutylammonium