خصوصیات زیربنایی

در این صفحه تعداد 816 مقاله تخصصی درباره خصوصیات زیربنایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خصوصیات زیربنایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; SADH; secondary alcohol dehydrogenase from Thermoanaerobacter ethanolicus; Kinetic resolution; Mutagenesis; Substrate specificity; Alcohol dehydrogenase; Stereoselectivity; Dehydrogenase; NADP; Ketone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; d-mandelate dehydrogenase; 2-Ketopantoate reductase; Domain motion; Substrate specificity; Crystal structure; AOA; anilino(oxo)acetate; d-2-HydDH; d-2-hydroxyacid dehydrogenase; KPR; 2-ketopantoate reductase; d-ManDH; d-mandelate dehydrogenase; MES; 2-(N-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Crystal structure; Toxin-antitoxin; tRNA endonuclease; Structure-function; Substrate specificity; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; BL17U; beamline 17U; M. tb; Mycobacterium tuberculosis; PSP; PreScission protease; DTT; dithiothreitol; PMSF; phe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Abz; ortho-aminobenzoic acid; EDDnp; N-(2,4-dinitrophenyl)-ethylenediamine; FRET; fluorescence resonance energy transfer; TbMCA2; Trypanosoma brucei metacaspase-2; Metacaspase; Mutations; Substrate specificity; Calcium binding; Structural modification; Ki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Flowering; Proline; Prolyl aminopeptidase; Serine peptidase; Substrate specificity; Triticosecale; DFP; diisopropyl fluorophosphate; E-64; (trans-epoxysuccinyl-L-leucylamido-(4-guanidino)butane); β-NA; β-naphthylamide; PAP; prolyl aminopeptidase; PMSF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Cathepsin L-like peptidase; Substrate specificity; Subsite role; Subsite hydrophobicity; Phosphotransferase; Cathepsin L activation; Tenebrio molitor; Abz; ortho-aminobenzoic acid; DTT; dithithreitol; E64; trans-epooxysuccinyl-L-leucylamido-(4-guanidino)b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; BCAA; branched-chain amino acid; BCAT; branched-chain amino acid aminotransferase; PLP; pyridoxal 5′-phosphate; PMP; pyridoxamine 5′-phosphate; (R)-MBA; (R)-α-methylbenzylamine; AlaDH; alanine dehydrogenase; LDH; lactate dehydrogenase; Branched-chain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Histone demethylase; p53; Protein-protein interaction; Post-translational modification; Substrate specificity; Electrostatic interactions; CTD; C-terminal domain; p53-CTD; C-terminal domain of p53; TAMRA; carboxytetramethylrhodamine; DAB; diaminobutyric a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; DSF; differential scanning fluorimetry; FTT0941c; virulence associated serine hydrolase from Francisella tularensis; HSL; hormone sensitive lipase; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; LB; Luria-Bertani broth; MWCO; molecular weight cut-off; Ni-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Archaea; Branched-chain amino acid aminotransferase; Substrate specificity; Subfamily-specific positions; Molecular modelingBCAA, branched-chain amino acid; BCAT, branched-chain amino acid aminotransferase; DAAT, d-amino acid aminotransferase; eBCAT, bran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; l-arabinose isomerase; Crystal structure; Intersubunit interaction; Substrate specificity; ThermostabilityAI, l-arabinose isomerase; CD, circular dichroism; DSC, differential scanning calorimetry; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; FI, l-fucose isomer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Transferases; MraY; WecA; Catalytic mechanism; Substrate specificity; Peptidoglycan; MurNAc; N-acetylmuramic acid; UDP-MurNAc-pentapeptide; UDP-N-acetylmuramoyl-L-Ala-γ-D-Glu-meso-diaminopimeloyl-D-Ala-D-Ala; C5P; isopentenyl phosphate; C10P; neryl phosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; GH; glycoside hydrolase; pNP-Glc; p-nitrophenyl α-d-glucopyranoside; WT; wild-type; PPA; pig pancreatic α-amylase; HPA; human pancreatic α-amylase; AHA; Pseudoalteromonas haloplanktis α-amylase; Crystal structure; Halophilic; Enzyme; Substrate specifi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; HD; histidine-aspartate; (d)NTP; (deoxy)ribonucleoside triphosphate; bsYpgQ; Bacillus subtilis YpgQ; dNTP; deoxyribonucleoside triphosphate; NTP; ribonucleoside triphosphate; dNMP; deoxyribonucleoside monophosphate; Pi; inorganic monophosphate; PPi; inorg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Glutamyl endopeptidase; Substrate specificity; Bovin β-casein; Isobaric tag for relative/absolute quantification; LC-MS; ACN; acetonitrile; FDR; false discovery rates; GE; glutamyl endopeptidase; HIC; hydrophobic interaction chromatography; ICAT; Isotope