خصوصیات زیربنایی

در این صفحه تعداد 816 مقاله تخصصی درباره خصوصیات زیربنایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خصوصیات زیربنایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; HS; heparan sulfate; GlcA; glucuronic acid; IdoA; iduronic acid; GlcNS6S; 6-O-sulfo-N-sulfoglucosamine; GlcNAc6S; 6-O-sulfo-N-acetylglucosamine; GlcNS3S6S; 3,6-O-sulfo-N-sulfoglucosamine; AT; antithrombin; Hep; heparin lyase; PAGE; polyacrylamide gel elec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; FRET; fluorescence resonance energy transfer; Q-EDD; npglutaminyl-[N-(2,4-dinitrophenyl)-ethylenediamine]; Abz; ortho-aminobenzoic acid; HPLC; high performance liquid chromatography; LC/MS; liquid chromatography/mass spectrometry; Circular dichroism; Cyst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; AHR; Aryl hydrocarbon receptor; BNF; ß-naphthoflavone; CYP1A; Cytochrome P450 1A; DMBA; 7,12-dimethylbenz[α]anthracene; DMSO; Dimethyl sulfoxide; ER; Ethoxyresorufin; EROD; Ethoxyresorufin-O-deethylase; i.p.; intraperitoneally; ITS; internal transcribed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Prolyl aminopeptidase; Substrate specificity; Inhibitors; Triticale; Drought; Salinity; Heavy metalsβ-NA, β-naphthylamide; DFP, diisopropyl fluorophosphate; EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid; E-64, (trans-epoxysuccinyl-l-leucylamido-(4-guanidino)butan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Sfβgly; β-glycosidase from Spodoptera frugiperda; NPβfuc; p-nitrophenyl β-d-fucoside; NPβgal; p-nitrophenyl β-d-galactoside; NPβglc; p-nitrophenyl β-d-glucoside; β-glucosidase; Glycoside hydrolase; Substrate specificity; Contact pathways;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Cathepsin L; Fasciola spp.; S2 subsite; Substrate specificity; AMC; 7-amino-4-methylcoumarin; ES; excretory/secretory material; EDTA; ethylene-diamine-tetraacetic acid (tetrasodium salt); E-64; trans-epoxysuccinyl-l-leucylamido(4-guanidino)-butane; NEJ; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; 5′-Methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase; Dynamics; Substrate specificity; Deuterium–hydrogen exchange coupled mass spectrometry; Isothermal titration calorimetryMTA, 5′-methylthioadenosine; SAH, S-adenosylhomocysteine; AtMTAN1, Arabidop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; PepA; glutamyl aminopeptidase from Streptococcus pneumoniae; S1 pocket; substrate binding pocket 1; TRI; tricorn protease; PhTET1; PH0519 from P. horikoshii; PhTET2; PH1527 from P. horikoshii; PhTET3; PH1821 from P. horikoshii; Glutamyl aminopeptidase; Pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Gossypium arboreum; Malvaceae; Cotton; Enzyme inhibition; Substrate specificity; Cytochrome P450 monooxygenase; Sesquiterpene; Clotrimazole; Miconazole; δ-Cadinene; α-Muurolene; α-Cubebene; α-Copaene; α-Humulene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; AS; amidase signature; RhAmidase; Rhodococcus sp. N-771 amidase; S195A; mutant RhAmidase in which Ser195 is replaced by Ala; MAE2; Bradyrhizobium japonicum malonamidase; Pam; Stenotrophomonas maltophilica peptide amidase; Amidase; Amidase signature family
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Antifolate inhibitor studies; Biphasic kinetics; Folate metabolism; Methotrexate; Phosphinate analogues of folate; Substrate specificity; DHF; dihydrofolate; DHFR; dihydrofolate reductase; DHFS; dihydrofolate synthase; DHP; dihydropteroate; DHPS; dihydrop