خصوصیات زیربنایی

در این صفحه تعداد 816 مقاله تخصصی درباره خصوصیات زیربنایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خصوصیات زیربنایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Cdk; cyclin dependent kinase; CycB; cyclin B; DTT; Dithiothreitol; eTY; EKIGEGTYGVVYKC; FPIA; fluorescence polarization immunoassay; F5M; fluorescein-5-maleimid; GST; glutathione S-transferase; HEK; human embryonic kidney; MD; molecular dynamics; MPF; mat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; 7-ACA; 7-aminocephalosporanic acid; BTB; bromothymol blue; CE7; carbohydrate esterase family 7; DSF; differential scanning fluorimetry; LB; Luria-Bertani broth; MWCO; molecular weight cut-off; Ni-NTA; nickel-nitrilotriacetic acid; NPA; 4-nitrophenol ace
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Aminopeptidase; Substrate library; Protease; Enzyme; Inhibitor; Substrate specificity; EcMetAP; Escherichia coli MetAP-1; hMetAP-1; Homo sapiens MetAP-1; hMetAP-2; Homo sapiens MetAP-2; ACC; 7-amino-4-carbamoylmethylcoumarin; Nva; norvaline; hLeu; homoleu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Protease; Subtilisin; Substrate specificity; Metal binding; Binding simulationsESP, extracellular subtilisin; ISP, intracellular subtilisin (processed and active); proISP, unprocessed pro-form of ISP; pNA, para-nitroanilide; proISPS250A, proISP with the a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Oleate hydratase; Characterization; FAD-binding; Hydroxy fatty acid; Substrate specificity; FAD; flavin adenine dinucleotide; MCRA; myosin cross-reactive antigen; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; LB; Luria-Bertani; IPTG; isopropyl-β-D-thiog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; (α/β)8 Barrel; β-Glucosidase; cis-Zeatin-O-β-d-glucopyranoside; Cytokinin metabolism; Glycosidase; Protein engineering; Site-directed random mutagenesis; Substrate specificity; trans-Zeatin-O-β-d-glucopyranoside; trans-Zeatin-9-β-d-glucopyranoside;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Protease; Staphopain; Staphylococcal virulence; Substrates library; Substrate specificity; Ac; acetyl; ABZ; amino benzoic acid; ANB-NH2; amide of 5-amino-2-nitrobenzoic acid; ACC; 7-amino-4-carbamoylmethylcoumarin; CL; competition labeling; CLiPS; cellula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خصوصیات زیربنایی; Ubiquitin C-terminal hydrolase; Substrate specificity; Ni2+-NTA affinity; Fluorescence; Deubiquitinating enzymediUb, di-ubiquitin chain; DUB, deubiquitinating enzyme; SDS–PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; UCH, ubiquitin C-te