فعالیت سطح

در این صفحه تعداد 264 مقاله تخصصی درباره فعالیت سطح که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فعالیت سطح (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; chitosan (PubChem CID: 71853); lactic acid (PubChem CID: 612); hexadecyl-oligo-oxyethylene hemisuccinate (no CID); Сh; chitosan; HOS; hexadecyl-oligo-oxyethylene hemisuccinate; PEC; polyelectrolyte complex; Ch-HOS; chitosan-hexadecyl-oligo-oxyethylene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; Methylcellulose; Polysaccharides; Diblock copolymer; End-functionalization; Surface activity; Thermo-reversible supramolecular hydrogels;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; BS; backscattering; 13C NMR; carbon nuclear magnetic resonance; CMC; critical micelle concentration; EPA; Environmental Protection Agency; F2F2-OH; 1,3-bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)propan-2-ol; F2F2; sodium 1,3-bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)propan-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; Zizyphus jujuba mucilage; Extraction optimization; Average molecular weight; Emulsifying activity; Surface activity; Antiradical activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; DE, dextrose equivalent; DP, degree of polymerization; Mn, number average molecular weight; Mw, weight average molecular weight; TG, glass transition temperatureMaltodextrins; Glass transition temperature; Rheological properties; Surface activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; Surface tension; Protein adsorption; Surface activity; Protein-surfactant complexes; Neutron reflection; Keratin polypeptides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; C; concentration; EC50in vitro; concentration required to obtain 50% of the maximal attainable effect in terms of measured interfacial pressure in vitro; nH; Hill coefficient; Π; interfacial pressure; Πmax; maximal attainable interfacial pressure; Πrel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; NTf2, bis(trifluoromethanesulfonyl) imide anion; BMIM, butylmethylimidazolium cationElectrospray ionization; Surface activity; Ion evaporation; Solvent effects
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; BAL; bronchoalveolar lavage; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; cNP; concentration of polymeric nanoparticles; DLS; dynamic light scattering; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; γads; surface tension after film adsorption; γmin; minimum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت سطح; Agrobacterium tumefaciens; Emulsifier; Expression vector; Filamentous fungi; Gel electrophoresis; Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; Heterogenous expression; Hydrophobin; Quantitative real-time PCR; Southern blot; Surface activity;