پوشش سطح

در این صفحه تعداد 97 مقاله تخصصی درباره پوشش سطح که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پوشش سطح (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش سطح; CE; capillary electrophoresis; CZE; capillary zone electrophoresis; DLS; dynamic light scattering; ID; immunodiffusion; IE; immunoelectrophoresis; NM; nanomedicine; NP; nanoparticle; PC; principal component; PCA; principal component analysis; PEO; polyeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش سطح; Fluoride; Alumina; Equilibrium; Column; Sorption; Groundwater; A; Temkin isotherm parameter (L/mmol or L/mg); α; Hill coefficient; ARE; average relative error; bT; the Temkin constant related to the heat of adsorption (J/mol); C0; initial concentration o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش سطح; FT4; Bulk density; Interactive mixture; Paracetamol; Polyvinylpyrrolidone; l-Leucine; Particle engineering; Surface coverage; X-ray photoelectron spectroscopy; Shear cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش سطح; Dropwise condensation; Low pressure steam; Droplet size distribution; Surface coverage; Dynamic evolution; Thermal resistance distribution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش سطح; Back Pain; Pain mapping; Spinal cord stimulation; Surface coverage; Efficacy/Specificity; Data mining; Douleur lombaire; Mesure; Cartographie de la douleur; Stimulation médullaire épidurale; Lombo-radiculalgies postopératoires; Surface de couverture; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوشش سطح; CMFDA; 5-chloromethylfluorescein diacetate; FLI1; Friend leukemia integration 1; GPIb; platelet membrane glycoprotein Ib; GPIIb; platelet membrane glycoprotein IIb; GPIIIa; platelet membrane glycoprotein IIIA; GPVI; glycoprotein VI; GPIX; platelet membran