برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک

در این صفحه تعداد 81 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Systematic conservation planning; Ecological processes; Biodiversity target; Conservation goal; Fragmentation threshold; Percolation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Biodiversity conservation; Brazil; Caatinga; Priority areas; Systematic conservation planning; Conservation targets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Complementarity; Compositional heterogeneity; Farmland biodiversity; Incidental representation; Indicators; Systematic conservation planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Ensemble modelling; Uncertainty analysis; Robustness; Species distribution models; Systematic conservation planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Prioritization; Conservation; Land management; Trade-offs; Systematic conservation planning; Zonation; Hotspots;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Systematic conservation planning; Marxan with zones; Socioeconomic costs; Zoning; MaxEnt; Hyrcanian mixed forests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Conservation priorities; Protected areas; Systematic conservation planning; Species distribution patterns; Qinling Mountains;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Convention on biological diversity; Local communities; Marxan; REDD+; Systematic conservation planning; Tropical forest conservation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Simulation model; Systematic conservation planning; Spatial autocorrelation; Connectivity; Habitat quality; Zonation; InVEST; Ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Birds Directive; Natura 2000 network; Protected area network expansion; Spatial conservation prioritization; Systematic conservation planning; Zonation software;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Marxan; Stakeholders; Conservation; Marine protected areas; Marine reserves; Integration; Socioeconomic data; Systematic conservation planning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Biodiversity surrogates; Freshwater biodiversity; Human threats; Priority sites for conservation; Protected areas; Rivers; Systematic conservation planning; Watersheds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Adaptive planning; Systematic conservation planning; Adaptive management; Implementation; Priority setting; Uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Systematic conservation planning; Gap analysis; Protected areas; Agri-environmental schemes; Wildlife-friendly agriculture; PAs; protected areas; LC; land cover; PU; planning unit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Systematic conservation planning; Habitat suitability; Spatial optimization; Landscape; Marxan software; Bird species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Central Europe; Forest communities; Habitats Directive; Habitat occurrence probability; Indicator species; NATURA 2000; Predicted probability of occurrence; Systematic conservation planning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Optimization algorithms; Simulated annealing; Greedy; Rarity; Marxan; Systematic conservation planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Decision support; Ecology; Natural resource management; Phenology; Policy; Systematic conservation planning; Sea turtle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Brazilian savanna; Cerrado; Convention on Biological Diversity; Global warming; Systematic conservation planning; Species distribution models; Uncertainties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Choice experiment; Non-market valuation; Policy; Public and expert preferences; Social benefits; Systematic conservation planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; N2k, the Natura 2000 network; SPA, Special Protection Area; SCIs, Sites of Community InterestBirds directive; Habitats directive; Representativeness; Spatial prioritization; Systematic conservation planning; Zonation software
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; CBD; the Convention on Biological Diversity; EU; the European Union; MTA; mean target achievement; PE; protection equality; PA; protected area; Natura 2000; Linear programming model; Systematic conservation planning; Ecological representation; Protected a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی حفاظتی سیستماتیک; Soil fauna; Leaf litter; DNA barcoding; Biodiversity; Restoration ecology; Climate change; Metabarcoding; Tropical forest; Systematic conservation planning; Surveillance monitoring; Targeted monitoring;