بررسی ادبیات سیستماتیک

در این صفحه تعداد 321 مقاله تخصصی درباره بررسی ادبیات سیستماتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بررسی ادبیات سیستماتیک
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Cloud computing; Fog computing; Edge computing; Healthcare applications; Shared nodes; Shared resources; Smart gateways; Systematic literature review;
مقالات ISI بررسی ادبیات سیستماتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Mediterranean agriculture; Case studies; Agricultural systems; Land-use changes; Farm trajectories; Intensification; Abandonment; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Cáncer pulmonar; Metástasis gastrointestinales; Manejo quirúrgico; Revisión sistemática de la literatura; Lung cancer; Gastrointestinal metastasis; Surgical management; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Lung cancer; Gastrointestinal metastasis; Surgical management; Systematic literature review; Cáncer pulmonar; Metástasis gastrointestinales; Manejo quirúrgico; Revisión sistemática de la literatura;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Research infrastructure; Evidence Based Software Engineering; Systematic Literature Review; Systematic Mapping Studies; Culling; VSM; LSA; Recall; Precision; Document selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Energy efficiency; Compressed air systems; Energy efficiency measures; Non-energy benefits; Industry; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Cold start; Social network; Collaborative filtering; Recommender system; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Systematic literature review; Arctic shipping; Maritime routing; Economic and environmental assessment; Methodological characteristics; Decision-making factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Global software development; Global software engineering; Distributed software development; Agile software development; Agile practices; Scrum; Extreme programming; XP; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Industry 4.0; Proximity; Construction; Supply chain management; Systematic literature review; Supply chain coordination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Microservices; Microservices design; Microservices development; Microservices operation; Systematic grey literature review; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Augmented Reality; Maintenance; Knowledge transfer; Authoring; Context-Awareness; Interaction-Analysis; Knowledge capture; Systematic Literature Review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Serious game; Systematic literature review; Software process standard; Multivocal literature review; Education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Sustainable management; Cleaner production; Implementation benefits; Implementation difficulties; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Business process model; Understandability; Comprehension; Process model understandability; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Creativity; Education; Implicit theories; Teachers' beliefs; Beliefs and practice; Systematic literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Agile software development; Agile processes; Software development; Safety-critical software systems; Systematic literature review; Interpretive literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; AF; atrial fibrillation; ARISTOTLE(−J); Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation (−Japanese patients); AVERROES; Apixaban Versus Acetylsalicylic Acid to Prevent Stroke in Atrial Fibrillation Patients Who
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بررسی ادبیات سیستماتیک; Software engineering process models; Mobile application development; Mobile apps; Systematic literature review; Native apps; Hybrid apps;