هیدروژل حساس به حرارت

در این صفحه تعداد 76 مقاله تخصصی درباره هیدروژل حساس به حرارت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروژل حساس به حرارت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروژل حساس به حرارت; Opiorphin; In situ nasal delivery; PEGylated liposomes; Thermosensitive hydrogel; Mucoadhesion; Ex vivo permeation; Opiorphin (PubChem CID: 25195667); Sodium glycerophosphate hydrate (PubChem CID: 22251426); Chitosan (PubChem CID: 21896651); Hydroxypropyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروژل حساس به حرارت; Chitosan (PubChem CID: 71853); α-glycerophosphate (PubChem CID: 14754); β-glycerophosphate (PubChem CID: 6101544); acetic acid (PubChem CID: 176); lactic acid (PubChem CID: 612); Chitosan; β-Glycerophosphate; αβ-Glycerophosphate; Thermosensitive hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروژل حساس به حرارت; PE, phenylephrine hydrochloride; P407, Poloxamer 407; P188, Poloxamer 188; ε-PL, ε-polylysine; HA, low molecular weight sodium hyaluronate; MW, molecular weightPhenylephrine hydrochloride; Poloxamer; Thermosensitive hydrogel; Mucoadhesive; ε-polylysine; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروژل حساس به حرارت; βCD; β-cyclodextrin; βCD-PH; Phosphorylated β-cyclodextrin; CS; Chitosan; αβGP; αβ-glycerophosphate; G'; Storage module; G''; Loss module; TS/G; Gelation temperature; ω; Angular frequency; Thermosensitive hydrogel; Phosphorylated β-cyclode
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروژل حساس به حرارت; Chitosan (PubChem CID: 71853); α-glycerophosphate (PubChem CID: 14754); β-glycerophosphate (PubChem CID: 6101544); Acetic Acid (PubChem CID: 176); MTT (PubChem CID: 64965); Calcein-AM (PubChem CID: 4126474); Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Potassiu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروژل حساس به حرارت; SCI; spinal cord injury; NGF; nerve growth factor; ER; endoplasmic reticulum; HP; heparin-poloxamer; NGF-HP; nerve growth factor-heparin poloxamer; BBB; Basso, Beattie, and Bresnahan; BDA; biotinylated dextran amine; GFAP; glial fibrillary acidic prot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروژل حساس به حرارت; A-CD; acryloylated CD; AC; acryloyl chloride; CD; cyclodextrin; DMF; N,N-dimethyl formamide; DS; degree of substitution; DSC; differential scanning calorimetry; ESEM; environmental scanning electron microscopy; KPS; potassium persulfate; LCST; lower criti