آشنایی با موضوع

تی‌ال‌آرها رسپتورهای الگوشناسی غشایی (PRRs) هستند که سیگنالهایی در پاسخ به الگوهای مولکولی مرتبط با پاتوژن مختلف (PAMPs) را شروع می‌کنند. درگیری رسپتورهای Toll در شروع ایمنی اولین بار در روزوفیلا در ۱۹۸۸ توسط Hashimoto و همکاران کشف شد. به دنبال کشف نقش Toll در درزوفیلا در دفاع علیه عفونت‌های قارچی به کشف یک همو لوگ پستانداران منجر شد. و سرانجام خانواده‌ای از پروتئین‌های ساختمانی مرتبط با درزوفیلا شناسایی شد که در مجموع به نام TLRs منسوب شد. بسته به نوع ترتیب قرار گیری همو یا هترومر، هر کمپلکس TLRs PAMPs، مشخصی از انواع میکروارگانیسم‌ها شامل باکتریها، ویروس‌ها، پروتوزوهاو قارچ‌ها را شناسایی می‌کند. تی‌ال‌آرها (TLRs) گیرنده‌های غشایی انتقال پیام هستند که نقش اساسی در دفاع ذاتی علیه میکروب‌ها دارند. ژن‌های تی‌ال‌آر در طی تکامل ثبات خود را به شدت حفظ کرده و در کانورابدیتیس الگانس، دروزوفیلا و پستانداران یافت می‌شود. ۱۲ ژن تی‌ال‌آر در پستانداران (۱۱ ژن در انسان) همگی گلیکوپروتئین نوع I تمام غشایی هستند که دارای توالی‌های غنی از لوسین در مجاورت نواحی غنی از سیستئین خارج سلولی و هومولوژی تی‌ال‌آر سیتوپلاسمی هستند. حوزه تی‌ال‌آر در دنباله سیتوپلاسمی گیرنده سیتوکینهای IL-۱ و IL-۱۸ یافت می‌شود و تی‌ال‌آرها دارای مسیرهای انتقال پیام مشابه IL-۱ و IL-۱۸ هستند. انتقال پیام تی‌ال‌آر نیاز به دیمریزه شدن پروتئین‌های تی‌ال‌آر در غشای سلولی دارد. به عنوان مثال برای پاسخ به پپتیدوگلیکانها، دیمرهای تی‌ال‌آر۲ و تی‌ال‌آر۶ لازم است. هنگامی که LPS به CD۱۴ متصل می‌شود LBP جدا شده و کمپلکس LPS-CD۱۴ بطور فیزیکی با تی‌ال‌آر۴ ارتباط می‌یابد. پروتئین کمکی دیگر در خارج سلول بنام MD۲ نیز به این کمپلکس ملحق می‌شود و همه اینها برای انتقال پیام القایی توسط LPS ضروری هستند. ترکیبات مختلف مولکولهای کمکی در کمپلکس‌های تی‌ال‌آر می‌تواند باعث وسیع تر شدن طیف فراورده‌های میکروبی شوند که قادر به القای پاسخ‌های ایمنی ذاتی هستند. دیمریزه شدن تی‌ال‌آر در پاسخ به لیگاند، اتصال پروتئین‌های تطبیق دهنده سیتوپلاسمی را از طریق تعاملات مشابه حوزه‌های تی‌ال‌آر که در هر دو مولکول تی‌ال‌آر و پروتئین تطبیق دهنده موجود است امکان‌پذیر می‌سازد. چهار نمونه از این تطبیق دهنده‌ها عبارتند از MyD۸۸،MaL/TIRAP،Trif،TRAM. یکی از اثار اصلی انتقال پیام تی‌ال‌آر فعال شدن عامل NF-κB است که برای ژن‌هایی که در ایمنی ذاتی و التهاب شرکت می‌کنند ضروری است. دیمرهای عملکردی NF-KB در سلول‌های در حال استراحت به شکل غیر فعال در داخل سیتوپلاسم و متصل به پروتئین‌های مهاری بنام IkBs هستند. همان تی‌ال‌آرهایی که منجر به تجزیه NF-KB می‌شوند اغلب عامل نسخه برداری بنام AP-۱ را نیز فعال می‌کند. فعال شدن NF-KB و AP-۱ بوسیله تی‌ال‌آرها شامل مسیر انتقال پیام در ارتباط با MyD۸۸ است. همه تی‌ال‌آرها به استثنای تی‌ال‌آر۳ به MyD۸۸ متصل می‌شود که در اکثر موارد در تعامل با یکی از اعضای خانواده کیناز مرتبط با گیرنده IL-۱(IRAK) است. پروتئین‌های IRAKنیز به تعامل و فعال شدن عامل ۶ مرتبط با گیرنده TNF(TRAF-۶) می‌پردازند. TRAF-۶ عامل یوبیکیتیناسیون مولکول‌های پیام در ادامه این مسیر است و کیناز TAK۱ را فعال می‌کند که به نوبه خود ابشارهای MAPکیناز و IkB کیناز را اغاز می‌کند. MAP کیناز و IkB کیناز به ترتیب عامل فعال سازی AP-۱ و NF-KB و تجمع انها در هسته هستند. تی‌ال‌آر۴ در پاسخ به LPS باکتری در دو مسیر متفاوت انتقال پیام شرکت می‌کند که هر یک دارای یک جفت پروتئین تطبیقی متفاوت از خانواده تی‌ال‌آر است. مسیر اول شامل فراخوانی MyD۸۸،MAL/TIRAP است که منجر به فعال شدن NF-kB بوسیله IRAK، TRAF-۶ و TAK-۱ می‌شوند. در مسیر دوم، فراخوانی TRAM و Trif منجر به فعال شدن عامل ۳ پاسخ اینترفرون (IRF-۳) بوسیله TBK۱ می‌شود. IRF-۳ عامل نسخه برداری است که باعث تشدید بیان ژن‌های اینترفرون نوع ۱(الفا و بتا) می‌شود؛ بنابراین تی‌ال‌آر۴ نیز می‌تواند منجر به بیان انواع مختلف ژن‌های التهابی و ضد ویروسی شود. برخی فراورده‌های میکروبی که محرک پیام تی‌ال‌آر هستند عبارتند از LPS باکتریهای گرم منفی، پپتیدوگلیکان باکتریهای گرم مثبت، لیپوپروتئین‌های باکتریایی، اسید لیپوتیکوئیک، لیپوارابینومانان، زیموزان، پوتئین فلاژل باکتری (فلاژلین)، پروتئین الحاقی ویروس سن سی شیال تنفسی، توالی CpG عاری از بنیان متیل، RNA دو رشته‌ای و تک رشته‌ای. تی‌ال‌آرهای ۳، ۷، ۸، ۹ بطور عمده در داخل سلول‌ها و بر روی رتیکولوم اندوپلاسمی (ER) و غشاهای اندوزومی بیان شده و اسیدهای هسته‌ای میکروب‌ها را شناسایی می‌کنند؛ و بر اساس جایگاه‌های سلولی لیگاندهایی که به انها متصل می‌شوند قادر به افتراق مواد خودی از بیگانه‌است.
در این صفحه تعداد 1824 مقاله تخصصی درباره تی‌ال‌آر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تی‌ال‌آر
مقالات ISI تی‌ال‌آر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ANOVA; a one-way analysis of variance; CFU; colony forming units; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FBS; fetal bovine serum; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; 5-HMF; 5-hydroxymethylfurfural; LPS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Chronic spontaneous urticaria (CSU); Endothelial cells; Extrinsic coagulation pathway eosinophils; Histamine; Tissue factor (TF); CSU; chronic spontaneous urticarial; TF; tissue factor; PAR; protease activated receptor; HUVEC; human umbilical vein endothe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; CCK; cholecystokinin; CNS; central nervous system; EEC; enteroendocrine cell; FFAR; free fatty acid receptor; GABA; gamma-aminobutyric acid; GI; gastrointestinal; GLP; glucagon-like peptide; IB4; isolectin B4; IBD; inflammatory bowel disease; LPS; lipopol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; dsRNA; double-stranded RNA; HTN-preg; hypertension during pregnancy; KO; knockout; Poly I:C; polyinosinic:polycytidylic acid; TLR; toll-like receptor; WT; wild-type; Hypertension; Pregnancy; Proteinuria; Innate immunity; Inflammation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; PPARs; peroxisome proliferator-activated receptors; TLR; Toll-like receptor; NF-KB; nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells; 5-HT; 5-hydroxytryptamine (serotonin); PUFAs; polyun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Alarmin; Bronchial asthma; IL-33; Innate immunity; Platelets; ADP; adenosine diphosphate; AERD; aspirin-exacerbated respiratory disease; cysLT; cysteinyl leukotriene; DAMPs; danger-associated molecular patterns; EETosis; eosinophil extracellular DNA trap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ADPH; adipophilin; Akt/PKB; protein kinase B; ALOX5; arachidonate 5-lipoxygenase; BTN1A1; butyrophilin subfamily 1 member a1; CIDEA; cell death-inducing DNA fragmentation factor α-like effector A; COX2; cyclooxygenase 2; DGAT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; M.tb; Mycobacterium tuberculosis; AT; alveolar epithelial cell; ALF; alveolar lining fluid; TB; tuberculosis; P-L; phagosome - lysosome; SP-A; surfactant protein - A; SP-D; surfactant protein - D; IL; interleukin; MHC; major histocompatibility complex; TL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; C3aR; C3a receptor; C5aR1/2; C5a receptor 1/2; CLP; cecal ligation and puncture; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; DAMPs/PAMPs; damage-/pathogen-associated molecular patterns; Efb; extracellular fibrinogen-binding protein; ERK; extracellular signal-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; TLR4; Toll-like receptor; HO-1; heme oxygenase; SS RBCs; homozygous sickle cells; PS; phosphatidylserine; Nrf2; nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; Sickle cell hemoglobin; Microparticles; Pseudoperoxidase; Heme oxidation; Ferryl hemoglobin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ADP; adenosine diphosphate; APC; activated protein C; AT-III; antithrombin III; ATP; adenosine triphosphate; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CLP; cecal ligation - perforation; DIC; disseminated intravascular coagulation; LPS; lipopolysaccharide; IL-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ATG; autophagy-related proteins; CMA; chaperone-mediated autophagy; ULK1; Unc-51-like kinase 1; PI3K; phosphatidylinositol 3-kinase; mTOR; mammalian target of rapamycin; PE; phosphatidylethanolamine; IFN-γ; interferon-γ; IL-1; interleukin-1; IL-17; inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Cervicovaginal explant; Mucosal immunology; Sexually transmitted infections; Tissue culture; Resident immune cells; CVEx; Cervicovaginal explant; STI; Sexually transmitted infections; MAIT; Mucosal-associated invariant T cells; TRM; Resident memory T cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ARG-1; arginase 1; CCL-; CC motif chemokine ligand-; CXCL-; CX-C motif chemokine ligand-; CAF; cancer associated fibroblast; CO; carbon monoxide; CVB3; coxsackievirus B3; COX-2; cyclooxygenase-2; DC; dendritic cell; EAU; experimental autoimmune uveitis; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Resistin-like molecule; Macrophage; Helminth infection; T helper type 2; Toll-like Receptor 4; ABC; ATP-binding cassette transporter; ADD1; adipocyte determination and differentiation dependent factor 1; ADSF; adipocyte secreted factor; Akt (aka PKB); pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; FDA; US Food and Drug Administration; BCG; Calmette and Guerin; DC; dendritic cell; APCs; antigen-presenting cells; TSAs; tumor specific antigens; TRA; tumor rejection antigen; gp96; glycoprotein of 96 kDa; CTLs; cytotoxic T cells; SEREX; serological an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Glucocorticoids; Opioid receptors; Pituitary-adrenal system; Psychological stress; Regulatory T lymphocytes; ACC; anterior cingulate cortex; β2AR; β2-adrenergic receptor; ACTH; adrenocorticotropic hormone; ADCYAP1R1; adenylate cyclase-activating polypep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Cochlea; Immunity; Macrophage; Inflammation; TLR; Toll-like receptor; RIG-I; Retinoic acid inducible gene-I; MDA5; Melanoma differentiation-associated gene 5; TGF-β; Transforming growth factor beta; MHC-II; major histocompatibility complex II; ICAM-1; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Fungi; innate immunity; adaptive immunity; airway; ABPM; Allergic bronchopulmonary mycosis; AFRS; Allergic fungal rhinosinusitis; AHR; Airway hyperreactivity; CLR; C-type lectin receptor; CRS; Chronic rhinosinusitis; DC; Dendritic cell; DC-SIGN; Dendritic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; granulomatous inflammation; pulmonary fibrosis; sarcoidosis; IFN; interferon; NLR; nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor; SAA; serum amyloid A; Th; T helper; TLR; toll-like receptor; TNF; tumor necrosis factor; Treg; regulatory T;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Flow cytometry; Intracellular protein; Monoclonal antibody; Primary immunodeficiency disease; Surface protein; ADA; adenosine deaminase; ALPS; autoimmune lymphoproliferative syndrome; APECED; autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; APP; amyloid precursor protein; APC; antigen presenting cell; Aβ; β-amyloid; B7-H1; B7-homolog 1; CARD; caspase activation and recruitment domain; CCR; C-C chemokine receptor; CIM; C-protein induced myositis; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Endotoxin limit; Regenerative medicine products; Human mesenchymal stem cells; Bone differentiation; LPS; Lipopolysaccharide; FGF; Fibroblast growth factor; BMP; Bone morphogenetic protein; CD; cluster of differentiation; LC-MS/MS; liquid chromatograph-ta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Anti-tumor immunity; Immune suppression; Immune memory; Drug development; Anti-cancer drug scheduling; DC; dendritic cell; ICD; immunogenic cell death; IFN; interferon; MEDIC; medium-dose intermittent chemotherapy; MTD; maximum tolerated dose; NK; natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; DAMPs; danger associated molecular patterns; ER; endoplasmic reticulum; HMGB1; high mobility group box 1; IL-1Ra; IL-1 receptor antagonist; LPS; lipopolysaccharide; MS; mass spectrometry; PAMPs; pathogen associated molecular patterns; SDC; sodium deoxycho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ATP; Adenosine 5c-triphosphate; ALT; Alanine aminotransferase; aa; Amino acid; ASK1; Apoptosis signal- regulating kinase 1; AST; Aspartate aminotransferase; BASH; Both alcoholic and non-alcoholic liver disease; CCR2/CCR5; C-C chemokine receptor types 2 an
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ALA; alpha-linolenic acid; LA; linoleic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; PUFAs; polyunsaturated fatty acids; Cd; cadmium; SGR; specific growth rate; FCR; feed conversion ratio; ACH50; alternative complement pathway; RBA; respir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ADA; anti-drug antibodies; AMPK; 5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase; aHUS; atypical hemolytic uremic syndrome; AMD; age-related macular degeneration; APC; antigen presenting cells; AT; anaphylatoxin; BTK; Bruton's tyrosine kinase; C1q
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Ala; alanine; Arg; arginine; CR; caloric restriction; GH; growth hormone; GHR; growth hormone receptor; GHRH; growth hormone-releasing hormone; IGF-1; insulin-like growth factor 1; IL; interleukin; IKKα/β; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase α/Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; RT; radiation therapy; IFN-γ; interferon-γ; TLR; toll-like receptor; STAT; signal transducer and activator of transcription; NF-κB; nuclear factor-κB; CXCLs; C-X-C motif ligands; CCLs; C-C motif ligands; iNOS; inducible nitric oxide synthase; IL; inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; AD; Alzheimer's disease; ARA; arachidonic acid; CD; cluster of differentiation; iPLA2; calcium independent phospholipase A2; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; HDHA; hydroxy DHA; HETE; hydroxyeicosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Mucosal immunity; oral tolerance; dendritic cells; regulatory T cells; allergy; ALDH; Aldehyde dehydrogenase; APC; Antigen-presenting cell; BALF; Bronchoalveolar lavage fluid; cDC; Conventional dendritic cells; CFA; Complete Freund adjuvant; DC; Dendritic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Anti-inflammatory cytokines; Decoy receptors; Inhibitory factors; Innate immunity; Resolution of inflammation; Stress hormones; Toll-like receptor signalling; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AP1; activator protein 1; A2M; alpha-2-macroglobulin; CCP; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Microbiota; Microglia; Vagal afferents; Food intake; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CCK; cholecystokinin; CNS; central nervous system; GDNF; glia-derived neurotrophic factor; GF; germ-free; GI; gastrointestinal; HF; high fat; IRS1; Insulin recep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; RDC; reactive ductular cell; DAMPs; danger associated molecular patterns; PAMPs; pathogen associated molecular patterns; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; NOS; nitric oxide synthase; RNOS; reactive nitrogen oxide species; CFTR; cystic fibrosis transme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; 5-FU; 5-fluoro-uracil; AAV; adeno-associated virus; ADAM; ADAM metallopeptidase domain; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; CCL; chemokine (C-C motif) ligand; CD; cluster of differentiation; CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte-associated ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; AHE; Acute Hepatic Encephalopathy; ALF; Acute Liver Failure; CHE; Chronic Hepatic Encephalopathy; CNS; Central Nervous System; CSF; Cerebrospinal Fluid; ECs; Endothelial Cells; HE; Hepatic Encephalopathy; IL; Interleukin; LPS; Lipopolysaccharide; MAPKs; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; CAP; community-acquired pneumonia; IRF5; interferon regulatory factor 5; TLR; Toll-like receptor; NF-κB; nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells; IFNs; type I interferons; IL-6; interleukin-6; IL-12; interleukin-12; TNF-α; tumor n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; ED; emergency department; ICU; intensive care unit; SOFA; sequential organ failure assessment; SIRS; systemic inflammatory response syndrome; CISS; Critical Illness and Shock Study; MEDS; mortality in emergency department sepsis; CCI; Charlson comorbidity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی‌ال‌آر; Acute kidney injury; Cell adhesion molecules; Cytokines; Endothelial activation; Endotoxin; Human endotoxemia model; Lipopolysaccharide; LPS; AKI; acute kidney injury; αGST; alpha-gluthatione S-transferase; B2MG; beta2-microglobulin; CI; confidence inter