تریپانوتیونی ردوکتاز

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره تریپانوتیونی ردوکتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تریپانوتیونی ردوکتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; GLO2; glyoxalase II or hydroxyacylglutathione hydrolase; Grx1; monothiol glutaredoxin 1; Grx3; monothiol glutaredoxin 3; MG; methylglyoxal; TXN; tryparedoxin; TXN-Px; tryparedoxin peroxidase; PDO; persulfide dioxygenase; PSTK; phosphoseryl-tRNASec kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Chagas disease; Pharmacoinformatics; Molecular docking; Enzyme-inhibitor complex; TryR; trypanothione reductase; T. cruzi; Trypanosoma cruzi; QUM; quinacrine mustard; ADMET; absorption, distribution, metabolism distribution and toxicity; BBB; blood brain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; CJai; flux control coefficient; CumOOH; cumene hydroperoxide; GPxA; tryparedoxin-dependent glutathione peroxidase A; MCA; Metabolic Control Analysis; TryR; trypanothione reductase; TryS; trypanothione synthetase; T(SH)2; trypanothione; TXN; tryparedoxin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Trx; thioredoxin; TrxR; thioredoxin reductase; Sec; selenocysteine; ROS; reactive oxygen species; RNR; ribonucleotide reductase; GSH; glutathione; GR; glutathione reductase; Grx; glutaredoxin; GPx; glutathione peroxidase; Msr; methionine-R-sulfoxide reduc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Stapled peptides; Protein-protein interactions; Trypanothione reductase; Leishmania infantum; Cell-penetrating peptides; CD; circular dichroism; CPP; cell-penetrating peptide; ELISA; Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay; FCS; fetal calf serum; FITC; fluoresc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Peptides; Helix stabilization; Protein-protein interactions; Trypanothione reductase; Leishmania infantum; Cell-penetrating peptides; CPP; cell-penetrating peptide; DSSP; define secondary structure of proteins algorithm; ELISA; Enzyme-Linked ImmunoSorbent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Amp B; Amphotericin B; APx; ascorbate peroxidase; CS; cysteine synthase; DTNB; 5,5`-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); FBS; fetal bovine serum; γ-GCS; γ-glutamylcysteine synthetase; GSH; glutathione; GST; glutathione S-transferase; LdCS; Leishmania donova
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; α/β-Peptides; Foldamers; Proteolysis; Protein-protein interactions; Trypanothione reductase; Leishmania infantum; CPP; cell-penetrating peptide; DSSP; define secondary structure of proteins algorithm; ELISA; Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay; 5-FITC; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Trypanosoma cruzi; Chagas disease; Natural neolignans; Diaryl-tetrahydrofurans; Diarylfurans; Trypanothione reductase; 2D-QSAR; FDIRGEKGHSJYDA-UHFFFAOYSA-N; ZQHOSYBLSYGUBK-UHFFFAOYSA-N; SWHPMLPSMGMATL-UHFFFAOYSA-N; ZKTQNVXLUVNDFA-UHFFFAOYSA-N; VQVATVPHIAZ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Natural product analogues; Drug design; Isoxazole; Trypanosoma cruzi; Leishmania amazonensis; Trypanothione reductase; %GI; percentage of growth inhibition; AB; amphotericin B; BZN; benznidazol; logP; partition coefficient octanol/water; MW; microwave; ND
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Coumarins; Crassiflorone; Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; Leishmaniasis; Natural products; Quinones; Trypanocidal activity; Trypanosomiasis; Trypanothione reductase; ITBVMLGZYFLEOG-UHFFFAOYSA-N; ZKZUWCSTPJSZDC-UHFFFAOYSA-N; ANVXOWUHEHGKLJ-UHFFFA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; 1-C-Grx; monothiol glutaredoxin; 2-C-Grx; dithiol glutaredoxin; CBS; cystathionine-β-synthase; CGL; cystathionine-γ-lyase; CHAP; cysteine histidine-dependent amidohydrolases/peptidases (protein domain); CS; cysteine synthase; DMPO; 5,5′-dimethyl-l-pyr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Grx; glutaredoxin; GR; glutathione reductase; TR; trypanothione reductase; T(SH)2; trypanothione; TS2; trypanothione disulfide; GSSG; glutathione disulfide; GSH; reduced glutathione; TXNPx; 2-Cys-peroxiredoxin-type tryparedoxin peroxidase; GPxI; glutathio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Nyctanthes arbortristis; Iridoids glucosides; Antileishmanial; Reactive oxygen species; Redox homeostasis; Drug development; TR; trypanothione reductase; NADPH; reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; DTNB; 5-5′-dithio-bis(2-nitrobenzoic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; T. brucei; Trypanosoma brucei; L. major; Leishmania major; wt; wild-type; Px; non-selenium glutathione peroxidase-type tryparedoxin peroxidase; TXNPx; 2-Cys-peroxiredoxin-type tryparedoxin peroxidase; TR; trypanothione reductase; Tpx; tryparedoxin; T(SH)2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; TryR; trypanothione reductase; T(S)2; trypanothione disulphide; DTNB; 5,5′-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid); HAT; human African trypanosomiasis; Trypanothione metabolism; Trypanosome; Thiol; Enzymology; Drug discovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تریپانوتیونی ردوکتاز; Drug target; Naegleria fowleri; Cysteine; Glutathione; Trypanothione; Glutathione reductase; Trypanothione reductase; T(S)2, trypanothione disulphide; Gspd, glutathionyl-spermidine; MALDI-TOF, matrix assisted laser-desorption ionization-time-of-flight; mB