سلولهای اندوتلیال عروقی

در این صفحه تعداد 147 مقاله تخصصی درباره سلولهای اندوتلیال عروقی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلولهای اندوتلیال عروقی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; MD; Mediterranean diet; HT; hydroxytyrosol; IUPAC; International Union of Pure and Applied Chemistry; ADME; absorption, distribution, metabolism and excretion processes; EVOO; extra virgin olive oil; HTA; HT acetate; Tyr; tyrosol; EFSA; European Food Safe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; A549; lung cancer cells; 7-ACA; 7-aminocephalosporanic acid; 7-ADCA; 7-aminodesacetoksycephalosporanic acid; 6-APA; 6-aminopenicillanic acid; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; 4B16; murine melanoma cells; BE7404; liver cancer cells; BJAB; Burkitt's lym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; Biological marker; Coronary artery disease; Inflammation; Monocytes; Prognosis; Vascular endothelial cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; TME; tumor microenvironment; NHSC; non hematopoietic stromal cells; MSC; mesenchymal stem cells; MF; myofibroblasts; CAF; cancer associated fibroblasts PGE2 prostaglandin E2; VEC; vascular endothelial cells; LEC; lymphatic endothelial cells; PDGFR; platel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; AO; acridine orange; Alexa 488-Ac-LDL; Alexa Fluor 488-acetylated low-density lipoprotein; Baf; bafilomycin A1; B-Fe3O4NPs; bare ferroferric oxide nanoparticles; CRP; C-reactive protein; eNOS; endothelial NO synthase; FBS; fetal bovine serum; FGF-2; fibro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; HCMV; human cytomegalovirus; U87; human glioblastoma U87 MG cells; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; GBM; glioblastoma multiforme; VEGF; vascular endothelial growth factor; VECs; vascular endothelial cells; GCV; ganciclovir; FBS; fetal bov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; 5′N; 5′-nucleotidase; AD; adenosine deaminase; AK; adenosine kinase; AOPCP; α,β methylene ADP; Km; Michaelis constant; MACS; magnetic-activated cell sorting; PBS; phosphate-buffered saline; VEC; vascular endothelial cell; VEGF; vascular endothelial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; Adiponectin; Type 2 diabetes; Pancreas; Vascular endothelial cells; High-fat dietAdipoR1, Adiponectin receptor 1; AdipoR2, Adiponectin receptor 2; AUC, Area under the curve; BW, Body weight; C/EBPα, CCAAT/enhancer-binding protein α; FBG, Fasting blood glu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; oxLDL; oxidized low-density lipoprotein; p-STAT3; phosphorylated STAT3; ROS/RNS; reactive oxygen species and active nitrogen; DLK1; delta-like 1 homologue; RTL1; retrotransposon-like 1; DIO3; iodothyronine deiodinase 3; SUCNR1; succinate receptor 1; GPR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; 5-aza-dC; 5-aza-2′-deoxycytidine; ac-LDL; acetylated low-density lipoprotein; ANGPT; Angiopoietin; BMSCs; Bone-Marrow Stromal Cells; BSP; Bisulfite sequencing PCR; CD31/PECAM1; Platelet and endothelial cell adhesion molecule 1; CD105/ENG; Endoglin; eNOS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; PVAT; perivascular adipose tissue; VECs; vascular endothelial cells; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; NF-κB; nuclear factor kappa B; IKKβ; ikappa B kinaseβ; IkBα; ikappa B α; IL-6; interleukin-6; MCP-1; monocyte chemotactic protein-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; MicroRNAs; Placental insufficiency; Endothelial cells; Inflammation; Fetus; Cardiopulmonary bypass; miRNA; microRNA; miR-34a; miRNA-34a; mRNA; messenger RNA; 3'-untranslated regions (UTRs); untranslated region; RCAN1; regulator of calcineurin 1; NFATC1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; Palm kernel expeller glutelin-2; Peptides; Angiotensin-I converting enzyme; Spontaneously hypertensive rats; Vascular endothelial cells; Endothelin-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; AMPK; AMP-activated protein kinase; AO; acridine orange; AVOs; acidic vesicular organelles; FGF-2; fibroblast growth factor 2; Grb2; growth factor receptor binding protein 2; Rab13; Ras-related protein in brain 13; HA; hemagglutinin; HRP; Horseradish pero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; VECs; vascular endothelial cells; TMS; trans-3,5,4′-trimethoxystilbene; HUVEC; human umbilical vein endothelial cell; TRPC4; transient receptor potential canonical channel 4; Ca2 +; calcium; CaMKKβ; calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; Sulfated polysaccharide; Vascular endothelial cells; Psychological stress; Adrenalin; Cortisol (PubChem CID: 5754); Adrenalin (PubChem CID: 5816); Nitric oxide (PubChem CID: 145068); Endothelin-1 (PubChem CID: 16212950); Formaldehyde (PubChem CID: 712); H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلولهای اندوتلیال عروقی; VGCC; voltage-gated calcium channel; NGP1-01; 8-benzylamino-8,11-oxapentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane; Neurodegeneration; Voltage-gated calcium channel; Iron-overload toxicity; Neuroprotection; Vascular endothelial cells;