خودرو به شبکه

در این صفحه تعداد 101 مقاله تخصصی درباره خودرو به شبکه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده خودرو به شبکه
مقالات ISI خودرو به شبکه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; ANEEL; Brazilian regulator of the electrical energy sector; CAPEX; Capital expenditures; EU; European Union; ICT; Information and communication technologies; MCDA; Multi-criteria decision analysis/aid; OFGEM; Office of Gas and Electricity Markets; OPEX; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; PEV; Plug-in Electric Vehicle; V2G; Vehicle-to-Grid; IEDs; Intelligent Electronic Devices; MAS; multiple address radio; TDD; Time Division Duplexing; MAC; Media Access Control; FHSS; Frequency Hopping Spread Spectrum; DSSS; Direct Sequence Spectrum; CSMA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; BEV; Battery electric vehicles; EV; Electric vehicles; FE; Full electric; FSM; Four step model; GDP; Gross domestic product; GHG; Green house gases; GIS; Geographical information system; HFC; Hydrogen fuel cell vehicles; ICE; Internal combustion engine; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; ARMA; Autoregressive Moving Average; BES; Bulk Energy Storage; DC; Direct Current; DR; Demand Response; EDRP; Emergency Demand Response Program; G2V; Grid-to-Vehicle; PEV PL; Plug-in Electric Vehicle Parking Lot; RTS; Reliability Test System; SCUC; Securi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; RE; renewable energy; PV; photovoltaic; GHG; greenhouse gas; LPG; liquid petroleum gas; CHP; combined heat and power; DH; district heating; BAU; business as usual; e; electric units; th; thermal units; gas; gas units; p; nominal or peak capacity; TPED; to
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; Hybrid LCA (life cycle assessment); Vehicle-to-grid; Electric commercial fleet; GHG (greenhouse gas) emissions; Ancillary services; Regulation services
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودرو به شبکه; ADC; Analog to digital converter; ADVISE; Adversary view security evaluation; AES; Advanced encryption standard; AGC; auto gain control; AIM; Artificial intelligent met; AMI; Automatic metering infrastructure; AVISPA; Automated validation of internet secu